przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim" - ubezpieczenie

6 Kwietnia 2022

Szanowni Państwo,

Z uwagi na częste pytania Uczestników projektu pn.: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” w zakresie konieczności objęcia ubezpieczeniem instalacji OZE realizowanych w ramach przedmiotowego projektu, uprzejmie informujemy, iż ubezpieczenie leży po stronie właściciela instalacji, tj. Gminy Poręba.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z zapisami  Umowy organizacyjno - finansowej zawartymi w §3,  pkt 2: 

Ubezpieczenia instalacji OZE, o którym mowa w ust. 1 pkt 7) dokona Gmina poprzez wybór Ubezpieczyciela dla wszystkich właścicieli nieruchomości w zakresie zamontowanych instalacji OZE. Koszt ubezpieczenia będzie stanowił koszt niekwalifikowany projektu i pokryty zostanie przez Mieszkańca na zasadzie zwrotu przypadającej na Mieszkańca części składki ubezpieczeniowej.”

Uprzejmie informujemy, iż Gmina dokonała wyboru Ubezpieczyciela instalacji OZE.

Obecnie, po zakończeniu umowy z Wykonawcą instalacji fotowoltaicznej, dla Mieszkańców
u których zostały wykonane montaże instalacji PV, wystawione zostaną Faktury w zakresie ubezpieczenia przedmiotowych instalacji.

Po zakończeniu kolejnych umów z Wykonawcami poszczególnych rodzajów instalacji OZE (pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomasę), Faktury w zakresie ubezpieczenia będą do Państwa wysyłane sukcesywnie.

do góry