przejdź do treści

Kontakt

Urząd Miasta Poręba

ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba

Kasa Urząd Miasta Poręba czynna:

Poniedziałek-Wtorek - 8.30-14.00
Środa-Piątek - 8.30-12.30

Nowe rachunki bankowe Urzędu Miasta Poręba

Podatki i opłaty lokalne, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, opłata skarbowa, koncesje alkoholowe

nr konta 02 8437 0002 0130 0910 7056 0001

Opłaty wynikające z umów na najem lokalu komunalnego (w tym: czynsz, śmieci, CO, energia, woda)

nr konta: 72 8437 0002 0130 0910 7056 0002

Opłata za odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej

nr konta: 98 8437 0002 0130 0910 7056 0019

Burmistrz Miasta Poręba

Ryszard Spyra
e-mail
pokój
Pok nr 9A
telefon
tel. bezp. 32 6771355 wew. 111

Burmistrz przyjmuje interesantów w godz. od 14:00 do 16:00 w trzy pierwsze poniedziałki miesiąca po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie.

Sekretarz Miasta

Barbara Baran
e-mail
pokój
Pok nr 8A
telefon
tel. bezp. 32 6771 355 nr wew. 111

Skarbnik Miasta

Joanna Mucha
e-mail
pokój
Pok nr 11
telefon
tel. bezp. 32 6771847 nr wew. 119

Telefon UM Poręba:

Sekretariat
32 677 13 55 można wybierać numery wewnętrzne do poszczególnych referatów UM lub łączy sekretariat.
Fax
32 677 17 46

Pok. nr 9

Joanna Otręba - Pomoc administracyjna

tel. 32 677 13 55 wew.111,

Biuro Obsługi Rady Miasta

Natalia Dworak - pok. 29B MOK

tel. 508 158 511, biuroradymiasta@umporeba.pl

Kadry

Ewa Nowak - Kierownik Referatu Organizacyjnego, Główny Specjalista ds. kadr

Pok nr 10
tel. 32 67 71 355 wew. 134, ,

Referat Finansowy - symbol - FN

Pok. nr 8, nr wew 126

Monika Sałacińska-Rok - Główna księgowa, Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego

Joanna Skorek - Inspektor

Paulina Kopryś - Inspektor

Pok. nr 6 - Podatki, tel. bezp. 32 67 71 355 wew. 113

Mariola Drabek - Podinspektor

Małgorzata Piec - Podinspektor

Anna Baran - Pomoc administracyjna
abaran@umporeba.pl

Joanna Grabowska - Pomocą administracyjną

Pok nr 4, tel. bezp. 32 4941505

Renata Kozak - Podinspektor - KASA

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - symbol - GKiOŚ

Pok. nr 5, tel. bezp. 32 6771203 nr wew, 122, 123

Izabela Kasprzak - Kierownik Referatu

,

Renata Otręba - Główny specjalista ds. ochrony środowiska

,

Justyna Bzdeń - Inspektor

,

Angelika Kubaczyńska - Podinspektor

Referat Nieruchomości i Mienia Komunalnego - symbol - NiMK

Pok. nr 3, tel bezp. 32 6771867 nr wew 118

Kamil Kowalik - Kierownik Referatu

Rafał Nowak - Zastępca Kierownika Referatu

Katarzyna Domagała - Inspektor

Tomasz Wawrzynkiewicz - Inspektor

Klaudia Kratochwil - Podinspektor

Zamówienia Publiczne

Pok. nr 1 - tel. +48 32 677 13 55 wew. 114

Natalia Dworak

Referat Organizacyjny - symbol - OR

Pok. nr 1 - tel. bezp. +48 32 677 18 57 wew 114, 127

Pełnomocnik d/s rozwiązywania problemów alkoholowych- symbol - PA

Ewa Grzesiak - Główny specjalista ds. oświaty

Kancelaria Urzędu

Izabela Ćwięk - Inspektor

kancelaria@umporeba.pl

skrzynki e-puap:  /4wk4pa24fo/pisma

Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - USCiSO

Pok. nr 2 - tel. bezp. +48 32 677 14 26 tel wew 121,120

Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych - symbol - INI

Jakub Drabek - Inspektor

Danuta Bijak - Podinspektor

,

Urząd Stanu Cywilnego (siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie)

MOK - ul. Mickiewicza 2, tel wew 115

Sałaciński Zbigniew - Z-ca Kierownika USC

Samodzielne stanowisko d/s opracowywania projektów i pozyskiwania funduszy pomocowych z UE symbol - ŚP

Pok. nr 7 - tel. +48 32 677 13 55 wew. 128

Karolina Ostrowska - Główny Specjalista

do góry