przejdź do treści

Rada Seniorów

Plan pracy Miejskiej Rady Seniorów w Porębie na lata 2019 -2023

 1. Zintegrowanie prac podmiotów działających na rzecz seniorów takich jak organizacje pozarządowe,organizacje kościelne,MOPS i inne instytucje.
 2. Współpraca w zakresie przedsięwzięć,wymiana informacji,organizowanie wspólnych spotkań i narad.
 3. Pełnienie dyżurów przez członków Rady w czasie których seniorzy będą mogli przedstawiać swoje problemy,propozycje i opinie dotyczące przedsięwzięć związanych ze sprawami osób w wieku dojrzałym.
 4. Tworzenie systemu zintegrowanej informacji dla seniorów w tym:
  • wydawanie plakatów i ulotek
  • utworzenie skrzynek na informacje i uwagi od seniorów
  • utworzenie strony internetowej zawierającej wszelkie informacje Rady
 5. Konsultacje i doradztwo w tworzeniu i realizowaniu Strategii Rozwoju Miasta
  • likwidacji barier architektonicznych w tym w ruchu drogowym
  • rozwoju struktury rekreacyjnej,budowa ścieżek rowerowych i spacerowych
  • opieki socjalnej dla seniorów
 6. Inicjowanie i wzmacnianie wszelkich działań na rzecz poprawy społecznego wizerunku starości, wzmacnianie poczucia własnej wartości u ludzi starszych
  • i przyczynianie się do powrotu sensu i radości życia osobom osamotnionym przez współpracę z mediami,szeroką informacje o działaniu na rzecz seniorów
  • i działaniach samych seniorów w różnych sferach życia społecznego oraz przeglądy twórczości seniorów.
 7. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa osób starszych w tym:
  • analiza zagrożeń dla osób starszych
  • edukacja z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • działania na rzecz bezpłatnego poradnictwa prawnego
  • spotkania z przedstawicielami Urzędu Skarbowego
  • spotkania z przedstawicielami Policji,Straży Pożarnej i Lekarzem
 8. Inicjowanie przedsięwzięć i włączanie seniorów do organizowania i uczestnictwa w imprezach artystyczno -kulturalnych oraz integracyjnych dla wszystkich grup wiekowych
  • pazdziernik miesiącem seniora organizowanie Dnia Seniora z udziałem najmłodszych dzieci,młodzieży oraz wszystkich zespołów artystycznych działających w naszym mieście.
  • zorganizowanie Majówki dla Seniora w formie wspólnej zabawy śpiewu ciekawych konkursów i dobrego poczęstunku
  • organizowanie wycieczek dla seniorów zwiedzanie ciekawych miejsc
 9. Senior na Orlik zachęcanie seniorów do uprawiania sportu
  • wspólne ćwiczenia na boiskach z udziałem instruktora
  • organizowanie spartakiad i zawodów sportowych
  • ćwiczenia sportowe przy muzyce
 10. Inspirowanie seniorów oraz młodzieży do pomocy osobom starszym tworzenie bazy danych osób potrzebujących pomocy przy współpracy z MOPS.
 11. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia rozwoju i usprawnienia opieki zdrowotnej
  • wystąpienie do Rady Miasta, Burmistrza oraz SPZOZ w Porębie w sprawie uruchomienia w naszym Ośrodku Zdrowia zabiegów rehabilitacji dla osób starszych w ramach funduszu zdrowia,
 12. Pozyskiwanie środków z dotacji i sponsoringu na organizowanie imprez integracyjnych i sportowych oraz wycieczek dla seniorów.
 13. Nawiązywanie współpracy z innymi Radami Seniorów.

Plan określa zadania na cały okres kadencji może być aktualizowany i uzupełniany w bieżącej działalności Rady Seniorów.

Miejska Rada Seniorów:

 • Robert Bijak
 • Anna Potok
 • Anna Wawrzynkiewicz
 • Janina Gajek
 • Urszula Jerczyńska
 • Halina Kułach
 • Longina Rydzy
 • Zbigniew Barczyk
 • Zbigniew Stano

Aktualności Rady Seniorów

Znaleziono wiadomości: 2.

 • ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW MIASTA PORĘBA NA PRELEKCJĘ
  Rada Seniorów
  25.02.2020 r.

  ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW MIASTA PORĘBA NA PRELEKCJĘ

  RADA SENIORÓW MIASTA PORĘBA ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW MIASTA PORĘBA W DNIU 03.03.2020R. O GODZ. 11.30 – SALA KONFERENCYJNA MOK PORĘBA NA PRELEKCJĘ – OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ SEGREGACJA ODPADÓW
 • Prelekcja dla Seniorów – „e-recepta” Prelekcja dla Seniorów – „e-recepta”
  Rada Seniorów
  28.01.2020 r.

  Prelekcja dla Seniorów – „e-recepta”

  Rada Seniorów Miasta Poręba zaprasza wszystkie osoby „60+” na prelekcję w dniu 04.02.2020r. o godz. 11:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie
do góry