przejdź do treści

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Poręba

ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba

Kasa Urząd Miasta Poręba czynna:

 

Kasa czynna:

Poniedziałek - czwartek 8:30-13:00

Piątek 8:30-12:30

Czas pracy Kasy Urzędu Miasta Poręba jest uzależniony od godzin otwarcia Śląskiego Banku Spółdzielczego Silesia w Katowicach Filia w Porębie

Burmistrz Miasta Poręba


Ryszard Spyra
e-mail
pokój
Pok nr 9A
telefon
tel. bezp. 32 6771355 wew. 111

Burmistrz przyjmuje interesantów w godz. od 14:00 do 16:00 w trzy pierwsze poniedziałki miesiąca po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie.

Sekretarz Miasta

Barbara Baran
e-mail
pokój
Pok nr 8A
telefon
tel. bezp. 32 6771 355 nr wew. 111

Skarbnik Miasta

Joanna Mucha
e-mail
pokój
Pok nr 11
telefon
tel. bezp. 32 6771847 nr wew. 119

Telefon UM Poręba:

Sekretariat
32 677 13 55 można wybierać numery wewnętrzne do poszczególnych referatów UM lub łączy sekretariat.
Fax
32 677 17 46

Pok. nr 9

Joanna Otręba - Pomoc administracyjna

tel. 32 677 13 55 wew.111, sekretariat@umporeba.pl

Biuro Obsługi Rady Miasta

Natalia Dworak - Podinspektor - pok. 29B MOK

tel. 508 158 511, biuroradymiasta@umporeba.pl

Kadry

Ewa Nowak - Kierownik Referatu Organizacyjnego, Główny Specjalista ds. kadr

Pok nr 7

tel. +48 32 677 13 55 wew. 128

,

Referat Finansowy - symbol - FN

Pok. nr 8, nr wew 126


Monika Sałacińska-Rok - Główna księgowa, Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego

Joanna Skorek - Inspektor

Paulina Kopryś - Inspektor

finanse@umporeba.pl

Pok. nr 6 - Podatki, tel. bezp. 32 67 71 355 wew. 113

Mariola Drabek - Podinspektor

Małgorzata Piec - Podinspektor

Anna Baran - Podinspektor
abaran@umporeba.pl
Marlena Kurek - Pomoc administracyjna
mkurek@umporeba.pl

Pok nr 4, tel. bezp. 32 4941505


Justyna Bzdeń - Inspektor

,

Joanna Grabowska - Podinspektor

Renata Kozak - Podinspektor - KASA

Referat Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej- symbol -  NiGK


Pok. nr 5, tel. bezp. 32 6771203 nr wew, 122, 123

Kamil Kowalik - Kierownik Referatu

Rafał Nowak - Zastępca Kierownika Referatu

Katarzyna Domagała - Inspektor

Tomasz Wawrzynkiewicz - Inspektor

Klaudia Kratochwil - PPodinspektor

Angelika Kubaczyńska - Podinspektor

Referat Ochrony Środowiska - symbol - OŚ

Pok. nr 3, tel bezp. 32 6771867 nr wew 118


Renata Otręba - Kierownik Referatu

tel. 511 495 492

,


Pawel Spyra - Podinspektor

pspyra@umporeba.pl


Izabela Kasprzak - Głowny specjalista ds. Inwestycji (pok. 3)
tel. 512 006 938 

Zamówienia Publiczne

Pok. nr 1 - tel. +48 32 67 71 355 wew. 114

Natalia Dworak - Podinspektor
zamowieniapubliczne@umporeba.pl

Referat Organizacyjny - symbol - OR

Pok. nr 1 - tel. bezp. +48 32 677 18 57 wew 114, 127

Jan Kowalski - Informatyk (pok. 3)
informatyk@umporeba.pl

Pełnomocnik d/s rozwiązywania problemów alkoholowych- symbol - PA


Ewa Grzesiak
- Główny specjalista ds. oświaty
spoleczny@umporeba.pl


Justyna Brzozowska
- pomoc administracyjna
jbrzozowska@umporeba.pl

Kancelaria Urzędu

Izabela Ćwięk - Inspektor
kancelaria@umporeba.pl
skrzynki e-puap:  /4wk4pa24fo/pisma

Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - USCiSO

Pok. nr 2 - tel. bezp. +48 32 677 14 26 tel wew 121,120


Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych - symbol - INI


Danuta Bijak - Zastępca Kierownika Referatu

Jakub Drabek - Inspektor

Samodzielne stanowisko d/s opracowywania projektów i pozyskiwania funduszy pomocowych z UE symbol - ŚP

Pok. nr 10 - tel. 32 67 71 355 wew. 134


Joanna Kowalska - Inspektor w Referacie Organizacyjnym
jkowalska@umporeba.pl
funduszeue@umporeba.pl
tel. 511 555 548

do góry