przejdź do treści
 • facebook
 • język migowy
 • BIP
 • Flaga Unii Europejskiej
 • Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

W Gminie Poręba na mocy porozumienia z dnia 07.05.2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a Gminą Poręba, powstał Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu "Czyste Powietrze".

 

logotyp czyste powietrze

Obowiązkowa lista ZUM

Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Szczegóły ws. zmian programu „Czyste Powietrze”: https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/nowe-zasady-w-programie-czyste-powietrze

Czyste Powietrze Poręba

 

W miejscu tym, każdy mieszkaniec gminy może uzyskać niezbędne informacje na temat programu “Czyste Powietrze” - opis dostępnych form dofinansowania, rodzaje dotowanych przedsięwzięć czy instrukcje jak wygląda proces ubiegania się o dotację.
Pracownicy Punktu mogą również pomóc w procesie składania wniosku.

 

czyste powietrze
Gminny Punkt jest czynny:
- we wtorki od 10:00 do 16:00,
- w piątki od 9:00 do 13:00.
 
Dostępnymi formami konsultacji są:
- konsultacje telefoniczne pod numerem (32) 677 13 55, wew. 134,
- konsultacje mailowe pod adresem czystepowietrze@umporeba.pl,
- konsultacje stacjonarne w pokoju nr 10 budynku Urzędu Miasta Poręba przy ul. Dworcowej 1 (dostępne po wcześniejszym umówieniu wizyty).
Wszystkie podstawowe informacje o programie są dostępne tutaj oraz w broszurze informacyjnej.

 

czyste powietrze 2024

 

Czyste Powietrze 2024

Program „Czyste Powietrze" obejmuje trzy poziomy dofinansowania:
 • PODSTAWOWY poziom dofinansowania - dla Beneficjentów, których roczny dochód nie przekracza kwoty 135 000 zł;
 • PODWYŻSZONY poziom dofinansowania - dla Beneficjentów, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
-1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub
2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
 • NAJWYŻSZY poziom dofinansowania - dla Beneficjentów, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub
1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Beneficjent, który zamierza skorzystać z podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, powinien uzyskać, do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Dostępne formy dofinansowania:
 • DOTACJA - wniosek składany do WFOŚiGW za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl
 • DOTACJA Z PREFINANSOWANIEM - obowiązek podpisania umów z max 3 wykonawcami - wniosek wypełniany elektronicznie i  wysyłany z elektronicznym podpisem lub wypełniany elektroniczne, drukowany, podpisywany ręcznie i wysyłany do WFOŚiGW lub składany przez punkt gminny w formie papierowej.

czyste powietrze 2024

czyste powietrze 2024

Podsumowanie programu w gminie Poręba (stan na 31.12.2023 r.)

Od początku realizacji Programu do dnia 31.12.2023 r. w naszej gminie:

 • Złożono 278 wniosków o dofinansowanie
 • Zawarto 250  umów o dofinansowanie
 • Zrealizowano 189 przedsięwzięć

Wypłacono 2 173 279,94 zł dotacji

 

tablica czyste powietrze Gmina Poręba

Budżet Programu - 103 mld zł.

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).
Ważne terminy
 • Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

logo KPO

Znaleziono wiadomości: 3.

 • Można z nich stworzyć tomik ekopoezji. Zobacz konkursowe prace uczniów Można z nich stworzyć tomik ekopoezji. Zobacz konkursowe prace uczniów
  Aktualności Program Czyste Powietrze
  08.02.2023 r.

  Można z nich stworzyć tomik ekopoezji. Zobacz konkursowe prace uczniów

  106 wierszy, a większość wymagających dużych nakładów pracy. Tylu uczniów wzięło udział w ogłoszonym przez gminę konkursie na ekologiczny wiersz. Dziś publikujemy te najwyżej ocenione.
 • Niesamowite wiersze uczniów. Nagrody wręczył im burmistrz Niesamowite wiersze uczniów. Nagrody wręczył im burmistrz
  Kultura Program Czyste Powietrze
  03.02.2023 r.

  Niesamowite wiersze uczniów. Nagrody wręczył im burmistrz

  Nie ukrywał, że jest pod ogromnym wrażeniem nie tylko wiedzy ekologicznej, ale też kreatywności uczestników konkursu na ekowiersz. - Wszyscy jesteście zwycięzcami! - mówił burmistrz Poręby Ryszard Spyra.
 • Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
  Program Czyste Powietrze
  24.01.2023 r.

  Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

  Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
do góry