przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

O mieście

Lokalizacja i charakterystyka

Poręba jest niewielkim miastem leżącym w województwie śląskim na granicy Jury krakowsko-częstochowskiej. Powierzchnia Poręby to 40,04 km2 a liczba mieszkańców to ok. 8949. Przebiega przez nią główny szlak komunikacyjny ze- Śląska do Kielc, czyli DK 78. Trasa kolejowa Tarnowskie Góry-Zawiercie jeszcze bardziej podnosi jej walory. Dogodne dojazdy stwarzają z niej dobrą bazę wypadową zarówno na pobliską jurę w celach turystyczno-rekreacyjnych jak i na Śląsk i Zagłębie będących miejscem zatrudnienia wielu osób. Na terenie gminy występują złoża bogactw naturalnych oraz źródło wody mineralizowanej. Przez miasto przepływa rzeka Czarna Przemsza.

Gmina miejska

Poręba jest gminą miejską położoną w skrajnej, zachodniej części powiatu zawierciańskiego. Jest jedną z dwóch gmin miejskich powiatu. Od wschodu graniczy z gmina miejską Zawiercie, od południa z gminą miejsko – wiejską Łazy, od zachodu z gminą miejsko – wiejską Siewierz (powiat będziński), natomiast od północy z gminą miejską Myszków (powiat myszkowski). Zajmuje obszar około 40 km2, co sprawia, że jest najmniejszą gminą w powiecie zawierciańskim. Około 41,1% ogólnej powierzchni gminy zajmują grunty leśne i zadrzewione, natomiast użytki rolne stanowią 48,3%, z czego grunty orne zajmują 75,0%, łąki 17,1%, pastwiska 3,5% oraz sady 1,5%.

Skład miasta

W skład Miasta – oprócz części śródmiejskiej – wchodzi kilka dzielnic o charakterze wiejskim. Są to:

  • Niwki,
  • Krawce,
  • Kierszula,
  • Krzemienda,
  • Fryszerka.

Powoduje to, że Poręba łączy na swym obszarze krajobraz miasta o znacznym stopniu zurbanizowania i koncentracji przemysłu, z wizerunkiem typowo wiejskim o dominującym udziale funkcji rolnej. Według podziału fizycznogeograficznego Polski (autorstwa J. Kondrackiego) Poręba położona jest na pograniczu dwóch makroregionów: Wyżyny Śląskiej obejmującej większą, południową i środkową część gminy oraz Wyżyny Woźnicko – Wieluńskiej stanowiącej część północną. Wyżynę Śląską reprezentuje w całości na terenie gminy mezoregion zwany Garbem Tarnogórskim, stanowiący lekko wyniesioną, rozciągniętą równoleżnikowo płytę wapiennych osadów triasowych. Wyżynę Woźnicko – Wieluńską reprezentuje Próg Woźnicki, stanowiący pas wzniesień biegnący od okolic Kluczborka poprzez Lubliniec sięgając Poręby. Poręba leży nad rzeką Czarna Przemsza i posiada bardzo dogodne połączenie z Katowicami, Zawierciem, innymi miastami województwa oraz lotniskiem międzynarodowym Katowice – Pyrzowice.

do góry