przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej

Konkurs dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z Gminy Poręba - „Działaj Lokalnie 2022”. Ruszył nabór wniosków!

5 Maja 2022

Konkurs dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z Gminy Poręba - „Działaj Lokalnie 2022”. Ruszył nabór wniosków!

 Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z naszej gminy do wzięcia udziału w konkursie Działaj Lokalnie 2022.

 „Działaj Lokalnie” - to nazwa programu finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Na terenie powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego realizowany jest przez Centrum Inicjatyw Lokalnych. W ramach programu na wnioskodawców czeka 44 000,00 złotych, a maksymalna kwota pojedynczego dofinansowania wynosi 6 tysięcy złotych!

„W ramach programu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, dzięki którym możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego. Projekty powinny wynikać z konkretnych potrzeb danej społeczności, mieć jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,  oraz być zgodne z założeniami regulaminu konkursu” - podkreśla Paweł Abucki - prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu.

wyzwolisz spoleczna energie uloka

W tym roku dofinansowane zostaną projekty aktywizujące mieszkańców wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego oraz ukierunkowane na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Projekty mogą być związane z następującą tematyką:
• pomocą społeczną;
• nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem;
• kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji;
• ochroną zdrowia;
• działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych;
• promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
• upowszechnianiem i ochroną praw kobiet;
• krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży;
• ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego;
• porządkiem i bezpieczeństwem publicznym;
• przeciwdziałaniem patologiom społecznym;
• upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działaniami wspomagającymi rozwój demokracji;
• promocją i organizacją wolontariatu;
• działalnością charytatywną;
• działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Wnioski można składać wyłącznie poprzez generator http://system.dzialajlokalnie.pl/

Termin składania wniosków: 15.04.2022 do 15.05.2022 roku. 

Pula na granty wynosi aż 44 000,00 zł!

Każda gmina objęta konkursem otrzyma szkolenie dotyczące idei Programu Działaj Lokalnie oraz poruszania się w generatorze i składania wniosku. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Centrum Inicjatyw Lokalnych, przy ulicy Polskiej 14 B w Zawierciu w godzinach od 7:00 do 15:00, pod numerem telefonu 32 67 020 14, adresem e-mail , hac@cil.org.pl oraz na stronach www.dzialajlokalnie.pl. i http://cil.org.pl/

Regulamin konkursu dostępny jest w załączniku.

 

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf Klauzula informacyjna / 208.56KB
ilość pobrań: 162
Klauzula informacyjna 208.56KB zobacz
pdf Regulamin lokalnego konkursu grantowego. / 349.41KB
ilość pobrań: 189
Regulamin lokalnego konkursu grantowego. 349.41KB zobacz
jpg Wyzwolisz spoleczna energie / 377.61KB
ilość pobrań: 157
Wyzwolisz spoleczna energie 377.61KB zobacz

do góry