przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Konsultacje projektu „Programu współpracy miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

16 Grudnia 2021

Na podstawie uchwały Nr LI/338/10 Rady Miasta Poręba z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Poręba w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Miasta Poręba wydał Zarządzenie Nr 222/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Konsultacje rozpoczynają się 30 grudnia 2021 roku i potrwają do 13 stycznia 2022 roku. Ich formą jest zamieszczenie projektu aktu na stronie internetowej, a osobą odpowiedzialną za ich przebieg jest Joanna Kowalska, Inspektor Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poręba. 

Organizacje pozarządowe mają dwa tygodnie na składanie ewentualnych uwag i propozycji do projektu Programu, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 222/2021 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 16 grudnia 2021 roku.

Formularz jest dostępny na stronie internetowej miasta lub w kancelarii Urzędu Miasta Poręba.  

Opinie prosimy przedkładać do Urzędu Miasta Poręba (ul. Dworcowa 1) poprzez złożenie formularza w skrzynce podawczej znajdującej się w budynku urzędu.

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf projekt programu współpracy / 594.64KB
ilość pobrań: 236
projekt programu współpracy 594.64KB zobacz
pdf projekt uchwały / 34.07KB
ilość pobrań: 202
projekt uchwały 34.07KB zobacz
pdf załącznik do zarządzenia 222.pdf / 31.15KB
ilość pobrań: 202
załącznik do zarządzenia 222.pdf 31.15KB zobacz
pdf zarządzenie 222 / 114.08KB
ilość pobrań: 205
zarządzenie 222 114.08KB zobacz

do góry