przejdź do treści

Dokumenty do pobrania

Kategoria: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poręba [2]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Inwentaryzacja CO2 Miasto Poręba / 1.64MB
ilość pobrań: 41
Inwentaryzacja CO2 Miasto Poręba 1.64MB zobacz
pdf Plan Gospodarki Nisko emisyjnej dla Miasta Poręba / 3.34MB
ilość pobrań: 20
Plan Gospodarki Nisko emisyjnej dla Miasta Poręba 3.34MB zobacz
Kategoria: Strategia Rozwoju Miasta Poręba: [2]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Strategia Rozwoju Miasta Poręba - plik niedostępny cyfrowo / 0.94MB
ilość pobrań: 61
Strategia Rozwoju Miasta Poręba - plik niedostępny cyfrowo 0.94MB zobacz
pdf Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poręba 2010 – 2020 / 698.42KB
ilość pobrań: 33
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poręba 2010 – 2020 698.42KB zobacz
Kategoria: Plan rozwoju lokalnego miasta Poręba: [1]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Plan rozwoju lokalnego miasta Poręba / 474.01KB
ilość pobrań: 29
Plan rozwoju lokalnego miasta Poręba 474.01KB zobacz
Kategoria: Studium Rozwoju Miasta Poręba: [4]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
jpg Poręba drogi / 4.84MB
ilość pobrań: 28
Poręba drogi 4.84MB zobacz
jpg Infrastruktura miasta z legendą / 908.86KB
ilość pobrań: 18
Infrastruktura miasta z legendą 908.86KB zobacz
jpg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Poręba / 3.19MB
ilość pobrań: 29
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Poręba 3.19MB zobacz
jpg Własności – Poręba / 745.15KB
ilość pobrań: 26
Własności – Poręba 745.15KB zobacz
Kategoria: Mapy: [1]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Mapa terenów łowieckich (Poręba, obwód nr 75) / 10.21MB
ilość pobrań: 18
Mapa terenów łowieckich (Poręba, obwód nr 75) 10.21MB zobacz
Kategoria: I. Decyzje: [1]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Pobierz plik – Decyzja o warunkach zabudowy – garaże - plik niedostępny cyfrowo / 636.39KB
ilość pobrań: 21
Pobierz plik – Decyzja o warunkach zabudowy – garaże - plik niedostępny cyfrowo 636.39KB zobacz
Kategoria: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – zobacz kartę usług: [29]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Informacja dotycząca nowych zasad wycinania drzew z nieruchomości / 230.29KB
ilość pobrań: 32
Informacja dotycząca nowych zasad wycinania drzew z nieruchomości 230.29KB zobacz
pdf Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości / 338.37KB
ilość pobrań: 67
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości 338.37KB zobacz
pdf ZGŁOSZENIE o eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków / 113.92KB
ilość pobrań: 51
ZGŁOSZENIE o eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 113.92KB zobacz
pdf Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych / 26.02KB
ilość pobrań: 50
Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 26.02KB zobacz
pdf Wzór wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach / 264.75KB
ilość pobrań: 26
Wzór wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 264.75KB zobacz
pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną / 19.54KB
ilość pobrań: 63
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 19.54KB zobacz
pdf Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym / 328.65KB
ilość pobrań: 15
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym 328.65KB zobacz
pdf Wydanie odpisu aktu własności ziemi / 12.99KB
ilość pobrań: 15
Wydanie odpisu aktu własności ziemi 12.99KB zobacz
pdf O sprostowanie oczywistej omyłki w akcie własności ziemi / 39.74KB
ilość pobrań: 13
O sprostowanie oczywistej omyłki w akcie własności ziemi 39.74KB zobacz
pdf O stwierdzenie prawomocności decyzji – aktu własności ziemi / 39.52KB
ilość pobrań: 19
O stwierdzenie prawomocności decyzji – aktu własności ziemi 39.52KB zobacz
pdf O przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności / 71.4KB
ilość pobrań: 50
O przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 71.4KB zobacz
pdf O wykup lokalu mieszkalnego / 199.6KB
ilość pobrań: 45
O wykup lokalu mieszkalnego 199.6KB zobacz
pdf Wniosek o ustalenie sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy /lokalizacji inwestycji celu publicznego / 48.48KB
ilość pobrań: 30
Wniosek o ustalenie sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy /lokalizacji inwestycji celu publicznego 48.48KB zobacz
pdf Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy – w Porębie przy ul. Zakładowej (garaże) / 96.6KB
ilość pobrań: 24
Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy – w Porębie przy ul. Zakładowej (garaże) 96.6KB zobacz
pdf Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy / 250.36KB
ilość pobrań: 39
Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 250.36KB zobacz
pdf Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości / 23.18KB
ilość pobrań: 22
Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości 23.18KB zobacz
pdf Wniosek o podział nieruchomości / 52.02KB
ilość pobrań: 23
Wniosek o podział nieruchomości 52.02KB zobacz
pdf Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości / 181.28KB
ilość pobrań: 35
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości 181.28KB zobacz
pdf Wniosek o nadanie numeru porządkowego / 160.29KB
ilość pobrań: 13
Wniosek o nadanie numeru porządkowego 160.29KB zobacz
pdf Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego / 184.24KB
ilość pobrań: 21
Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 184.24KB zobacz
pdf Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego / 265.47KB
ilość pobrań: 11
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 265.47KB zobacz
pdf Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu ze studium planu / 208.93KB
ilość pobrań: 55
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu ze studium planu 208.93KB zobacz
pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku planu zagospodarowania przestrzennego / 186.99KB
ilość pobrań: 14
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku planu zagospodarowania przestrzennego 186.99KB zobacz
pdf Przydział lokalu mieszkalnego / 278.16KB
ilość pobrań: 17
Przydział lokalu mieszkalnego 278.16KB zobacz
pdf Zamiana lokalu mieszkalnego z innym najemcą / 230.03KB
ilość pobrań: 11
Zamiana lokalu mieszkalnego z innym najemcą 230.03KB zobacz
pdf Zamiana na inny lokal mieszkalny / 273.68KB
ilość pobrań: 21
Zamiana na inny lokal mieszkalny 273.68KB zobacz
docx Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej / 23.8KB
ilość pobrań: 8
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 23.8KB -
docx Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego / 25.08KB
ilość pobrań: 11
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 25.08KB -
docx Wniosek o wydanie zezwolenia na awaryjne zajęcie pasa drogowego / 24.29KB
ilość pobrań: 30
Wniosek o wydanie zezwolenia na awaryjne zajęcie pasa drogowego 24.29KB -
Kategoria: Referat Finansowy – zobacz karty usług: [13]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Wzór wniosku – Deklaracja na podatek rolny – wzór DR-1 / 180.49KB
ilość pobrań: 50
Wzór wniosku – Deklaracja na podatek rolny – wzór DR-1 180.49KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Dane o zwolnieniach podatkowych i ulgach w podatku rolnym wzór ZR-1/B / 124.86KB
ilość pobrań: 10
Wzór wniosku – Dane o zwolnieniach podatkowych i ulgach w podatku rolnym wzór ZR-1/B 124.86KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Dane o nieruchomościach rolnych – wzór ZR-1/A / 103.09KB
ilość pobrań: 12
Wzór wniosku – Dane o nieruchomościach rolnych – wzór ZR-1/A 103.09KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Informacje w sprawie podatku rolnego – wzór IR-1 / 133.65KB
ilość pobrań: 12
Wzór wniosku – Informacje w sprawie podatku rolnego – wzór IR-1 133.65KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Deklaracja na podatek leśny – wzór DL-1 / 168.25KB
ilość pobrań: 35
Wzór wniosku – Deklaracja na podatek leśny – wzór DL-1 168.25KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Informacje w sprawie podatku leśnego – wzór IL-1 / 122.27KB
ilość pobrań: 11
Wzór wniosku – Informacje w sprawie podatku leśnego – wzór IL-1 122.27KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Dane o nieruchomościach leśnych – wzór ZL-1/A / 102.55KB
ilość pobrań: 21
Wzór wniosku – Dane o nieruchomościach leśnych – wzór ZL-1/A 102.55KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Dane o zwolnieniach podatkowych i ulgach w podatku leśnym wzór ZL-1/B / 108.63KB
ilość pobrań: 49
Wzór wniosku – Dane o zwolnieniach podatkowych i ulgach w podatku leśnym wzór ZL-1/B 108.63KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Deklaracja na podatek od nieruchomości – wzór DN-1 / 213.32KB
ilość pobrań: 30
Wzór wniosku – Deklaracja na podatek od nieruchomości – wzór DN-1 213.32KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Dane o nieruchomości wzór ZN-1/A / 120.84KB
ilość pobrań: 15
Wzór wniosku – Dane o nieruchomości wzór ZN-1/A 120.84KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Informacje w sprawie podatku od nieruchomości wzór IN-1 / 184.69KB
ilość pobrań: 13
Wzór wniosku – Informacje w sprawie podatku od nieruchomości wzór IN-1 184.69KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości wzór ZN-1/B / 305.01KB
ilość pobrań: 15
Wzór wniosku – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości wzór ZN-1/B 305.01KB zobacz
docx Wzór wniosku – wzór wniosku z zamiarem wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego / 14.62KB
ilość pobrań: 39
Wzór wniosku – wzór wniosku z zamiarem wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego 14.62KB -
Kategoria: Referat Organizacyjny: [4]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) / 69.56KB
ilość pobrań: 11
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) 69.56KB zobacz
pdf Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych / 58.4KB
ilość pobrań: 12
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 58.4KB zobacz
pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) / 69.76KB
ilość pobrań: 17
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) 69.76KB zobacz
doc Wniosek o udostępnienie informacji publicznej / 181.5KB
ilość pobrań: 42
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 181.5KB -
Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – zobacz karty usług: [6]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Wzór wniosku – Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego / 132.91KB
ilość pobrań: 22
Wzór wniosku – Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 132.91KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące / 136.81KB
ilość pobrań: 17
Wzór wniosku – Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 136.81KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Zgłoszenie pobytu stałego / 178.37KB
ilość pobrań: 15
Wzór wniosku – Zgłoszenie pobytu stałego 178.37KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Zgłoszenie pobytu na okres czasowy trwający ponad 3 miesiące / 137.44KB
ilość pobrań: 15
Wzór wniosku – Zgłoszenie pobytu na okres czasowy trwający ponad 3 miesiące 137.44KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych / 39.53KB
ilość pobrań: 15
Wzór wniosku – Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 39.53KB zobacz
pdf Wniosek o wydanie dowodu osobistego / 292.88KB
ilość pobrań: 24
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 292.88KB zobacz
Kategoria: Formularze aktywne [7]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego / 113.73KB
ilość pobrań: 17
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 113.73KB zobacz
pdf Wniosek o wydanie dowodu osobistego / 292.88KB
ilość pobrań: 24
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 292.88KB zobacz
pdf Druk podania o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia / 29.45KB
ilość pobrań: 22
Druk podania o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia 29.45KB zobacz
pdf Druk podania o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu / 31.52KB
ilość pobrań: 37
Druk podania o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu 31.52KB zobacz
pdf Druk podania o wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa / 31.37KB
ilość pobrań: 17
Druk podania o wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa 31.37KB zobacz
pdf Druk podania o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa / 25.71KB
ilość pobrań: 15
Druk podania o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 25.71KB zobacz
pdf Druk podania o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa w zagranicznym Urzędzie Stanu Cywilnego / 24.8KB
ilość pobrań: 15
Druk podania o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa w zagranicznym Urzędzie Stanu Cywilnego 24.8KB zobacz
Kategoria: III. Wzory dokumentów – oświadczenia majątkowe: [2]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Wzór oświadczenia majątkowego – wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy / 43.47KB
ilość pobrań: 18
Wzór oświadczenia majątkowego – wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy 43.47KB zobacz
pdf Wzór oświadczenia majątkowego – radny gminy / 45.97KB
ilość pobrań: 34
Wzór oświadczenia majątkowego – radny gminy 45.97KB zobacz
do góry