przejdź do treści

Dokumenty do pobrania

Kategoria: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poręba [2]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Inwentaryzacja CO2 Miasto Poręba / 1,64MB
ilość pobrań: 215
Inwentaryzacja CO2 Miasto Poręba 1,64MB zobacz
pdf Plan Gospodarki Nisko emisyjnej dla Miasta Poręba / 3,34MB
ilość pobrań: 336
Plan Gospodarki Nisko emisyjnej dla Miasta Poręba 3,34MB zobacz
Kategoria: Strategia Rozwoju Miasta Poręba: [4]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PORĘBA 2020+ / 6,76MB
ilość pobrań: 172
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PORĘBA 2020+ 6,76MB zobacz
pdf Strategia Rozwoju Miasta Poręba_2020 - plik dostępny cyfrowo.pdf / 1,29MB
ilość pobrań: 215
Strategia Rozwoju Miasta Poręba_2020 - plik dostępny cyfrowo.pdf 1,29MB zobacz
pdf Strategia Rozwoju Miasta Poręba - plik niedostępny cyfrowo / 0,94MB
ilość pobrań: 186
Strategia Rozwoju Miasta Poręba - plik niedostępny cyfrowo 0,94MB zobacz
pdf Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poręba 2010 – 2020 / 698,42KB
ilość pobrań: 266
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poręba 2010 – 2020 698,42KB zobacz
Kategoria: Plan rozwoju lokalnego miasta Poręba: [1]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Plan rozwoju lokalnego miasta Poręba / 474,01KB
ilość pobrań: 234
Plan rozwoju lokalnego miasta Poręba 474,01KB zobacz
Kategoria: Studium Rozwoju Miasta Poręba: [4]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
jpg Poręba drogi / 4,84MB
ilość pobrań: 173
Poręba drogi 4,84MB zobacz
jpg Infrastruktura miasta z legendą / 908,86KB
ilość pobrań: 142
Infrastruktura miasta z legendą 908,86KB zobacz
jpg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Poręba / 3,19MB
ilość pobrań: 278
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Poręba 3,19MB zobacz
jpg Własności – Poręba / 745,15KB
ilość pobrań: 171
Własności – Poręba 745,15KB zobacz
Kategoria: Mapy: [1]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Mapa terenów łowieckich (Poręba, obwód nr 75) / 10,21MB
ilość pobrań: 155
Mapa terenów łowieckich (Poręba, obwód nr 75) 10,21MB zobacz
Kategoria: I. Decyzje: [1]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Pobierz plik – Decyzja o warunkach zabudowy – garaże - plik niedostępny cyfrowo / 636,39KB
ilość pobrań: 308
Pobierz plik – Decyzja o warunkach zabudowy – garaże - plik niedostępny cyfrowo 636,39KB zobacz
Kategoria: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – zobacz kartę usług: [30]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx Wzór deklaracji za odpady / 28,86KB
ilość pobrań: 13
Wzór deklaracji za odpady 28,86KB -
pdf Informacja dotycząca nowych zasad wycinania drzew z nieruchomości / 230,29KB
ilość pobrań: 189
Informacja dotycząca nowych zasad wycinania drzew z nieruchomości 230,29KB zobacz
pdf Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości / 895,85KB
ilość pobrań: 244
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości 895,85KB zobacz
pdf ZGŁOSZENIE o eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków / 113,92KB
ilość pobrań: 186
ZGŁOSZENIE o eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 113,92KB zobacz
pdf Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych / 26,02KB
ilość pobrań: 141
Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 26,02KB zobacz
pdf Wzór wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach / 264,75KB
ilość pobrań: 143
Wzór wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 264,75KB zobacz
pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną / 19,54KB
ilość pobrań: 171
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 19,54KB zobacz
pdf Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym / 328,65KB
ilość pobrań: 217
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym 328,65KB zobacz
pdf Wydanie odpisu aktu własności ziemi / 12,99KB
ilość pobrań: 111
Wydanie odpisu aktu własności ziemi 12,99KB zobacz
pdf O sprostowanie oczywistej omyłki w akcie własności ziemi / 39,74KB
ilość pobrań: 103
O sprostowanie oczywistej omyłki w akcie własności ziemi 39,74KB zobacz
pdf O stwierdzenie prawomocności decyzji – aktu własności ziemi / 39,52KB
ilość pobrań: 112
O stwierdzenie prawomocności decyzji – aktu własności ziemi 39,52KB zobacz
pdf O przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności / 71,4KB
ilość pobrań: 143
O przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 71,4KB zobacz
pdf O wykup lokalu mieszkalnego / 199,6KB
ilość pobrań: 137
O wykup lokalu mieszkalnego 199,6KB zobacz
pdf Wniosek o ustalenie sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy /lokalizacji inwestycji celu publicznego / 48,48KB
ilość pobrań: 192
Wniosek o ustalenie sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy /lokalizacji inwestycji celu publicznego 48,48KB zobacz
pdf Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy – w Porębie przy ul. Zakładowej (garaże) / 96,6KB
ilość pobrań: 107
Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy – w Porębie przy ul. Zakładowej (garaże) 96,6KB zobacz
pdf Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy / 250,36KB
ilość pobrań: 153
Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 250,36KB zobacz
pdf Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości / 23,18KB
ilość pobrań: 92
Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości 23,18KB zobacz
pdf Wniosek o podział nieruchomości / 52,02KB
ilość pobrań: 110
Wniosek o podział nieruchomości 52,02KB zobacz
pdf Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości / 181,28KB
ilość pobrań: 119
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości 181,28KB zobacz
pdf Wniosek o nadanie numeru porządkowego / 160,29KB
ilość pobrań: 120
Wniosek o nadanie numeru porządkowego 160,29KB zobacz
pdf Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego / 184,24KB
ilość pobrań: 117
Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 184,24KB zobacz
pdf Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego / 265,47KB
ilość pobrań: 187
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 265,47KB zobacz
pdf Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu ze studium planu / 208,93KB
ilość pobrań: 175
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu ze studium planu 208,93KB zobacz
pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku planu zagospodarowania przestrzennego / 186,99KB
ilość pobrań: 150
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku planu zagospodarowania przestrzennego 186,99KB zobacz
pdf Przydział lokalu mieszkalnego / 278,16KB
ilość pobrań: 188
Przydział lokalu mieszkalnego 278,16KB zobacz
pdf Zamiana lokalu mieszkalnego z innym najemcą / 230,03KB
ilość pobrań: 102
Zamiana lokalu mieszkalnego z innym najemcą 230,03KB zobacz
pdf Zamiana na inny lokal mieszkalny / 273,68KB
ilość pobrań: 148
Zamiana na inny lokal mieszkalny 273,68KB zobacz
docx Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej / 23,8KB
ilość pobrań: 68
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 23,8KB -
docx Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego / 25,08KB
ilość pobrań: 103
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 25,08KB -
docx Wniosek o wydanie zezwolenia na awaryjne zajęcie pasa drogowego / 24,29KB
ilość pobrań: 90
Wniosek o wydanie zezwolenia na awaryjne zajęcie pasa drogowego 24,29KB -
Kategoria: Referat Finansowy – zobacz karty usług: [13]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Wzór wniosku – Deklaracja na podatek rolny – wzór DR-1 / 180,49KB
ilość pobrań: 155
Wzór wniosku – Deklaracja na podatek rolny – wzór DR-1 180,49KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Dane o zwolnieniach podatkowych i ulgach w podatku rolnym wzór ZR-1/B / 124,86KB
ilość pobrań: 99
Wzór wniosku – Dane o zwolnieniach podatkowych i ulgach w podatku rolnym wzór ZR-1/B 124,86KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Dane o nieruchomościach rolnych – wzór ZR-1/A / 103,09KB
ilość pobrań: 98
Wzór wniosku – Dane o nieruchomościach rolnych – wzór ZR-1/A 103,09KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Informacje w sprawie podatku rolnego – wzór IR-1 / 133,65KB
ilość pobrań: 98
Wzór wniosku – Informacje w sprawie podatku rolnego – wzór IR-1 133,65KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Deklaracja na podatek leśny – wzór DL-1 / 168,25KB
ilość pobrań: 120
Wzór wniosku – Deklaracja na podatek leśny – wzór DL-1 168,25KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Informacje w sprawie podatku leśnego – wzór IL-1 / 122,27KB
ilość pobrań: 91
Wzór wniosku – Informacje w sprawie podatku leśnego – wzór IL-1 122,27KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Dane o nieruchomościach leśnych – wzór ZL-1/A / 102,55KB
ilość pobrań: 99
Wzór wniosku – Dane o nieruchomościach leśnych – wzór ZL-1/A 102,55KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Dane o zwolnieniach podatkowych i ulgach w podatku leśnym wzór ZL-1/B / 108,63KB
ilość pobrań: 129
Wzór wniosku – Dane o zwolnieniach podatkowych i ulgach w podatku leśnym wzór ZL-1/B 108,63KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Deklaracja na podatek od nieruchomości – wzór DN-1 / 213,32KB
ilość pobrań: 167
Wzór wniosku – Deklaracja na podatek od nieruchomości – wzór DN-1 213,32KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Dane o nieruchomości wzór ZN-1/A / 120,84KB
ilość pobrań: 117
Wzór wniosku – Dane o nieruchomości wzór ZN-1/A 120,84KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Informacje w sprawie podatku od nieruchomości wzór IN-1 / 184,69KB
ilość pobrań: 132
Wzór wniosku – Informacje w sprawie podatku od nieruchomości wzór IN-1 184,69KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości wzór ZN-1/B / 305,01KB
ilość pobrań: 103
Wzór wniosku – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości wzór ZN-1/B 305,01KB zobacz
docx Wzór wniosku – wzór wniosku z zamiarem wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego / 14,62KB
ilość pobrań: 83
Wzór wniosku – wzór wniosku z zamiarem wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego 14,62KB -
Kategoria: Referat Organizacyjny: [4]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) / 69,56KB
ilość pobrań: 94
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) 69,56KB zobacz
pdf Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych / 58,4KB
ilość pobrań: 91
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 58,4KB zobacz
pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) / 69,76KB
ilość pobrań: 113
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) 69,76KB zobacz
doc Wniosek o udostępnienie informacji publicznej / 181,5KB
ilość pobrań: 86
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 181,5KB -
Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – zobacz karty usług: [9]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP / 1,7MB
ilość pobrań: 116
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP 1,7MB zobacz
pdf Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP / 1,7MB
ilość pobrań: 101
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP 1,7MB zobacz
pdf Wniosek o nadanie numeru PESEL / 784,82KB
ilość pobrań: 72
Wniosek o nadanie numeru PESEL 784,82KB zobacz
pdf Wzór wniosku - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego / 1,69MB
ilość pobrań: 144
Wzór wniosku - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 1,69MB zobacz
pdf Wzór wniosku - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące / 1,76MB
ilość pobrań: 148
Wzór wniosku - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 1,76MB zobacz
pdf Wzór wniosku - Zgłoszenie pobytu stałego / 1,71MB
ilość pobrań: 121
Wzór wniosku - Zgłoszenie pobytu stałego 1,71MB zobacz
pdf Wzór wniosku - Zgłoszenie pobytu na okres czasowy trwający ponad 3 miesiące / 1,71MB
ilość pobrań: 147
Wzór wniosku - Zgłoszenie pobytu na okres czasowy trwający ponad 3 miesiące 1,71MB zobacz
pdf Wzór wniosku - Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych / 347,91KB
ilość pobrań: 121
Wzór wniosku - Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 347,91KB zobacz
pdf Wniosek o wydanie dowodu osobistego / 159,87KB
ilość pobrań: 217
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 159,87KB zobacz
Kategoria: Formularze aktywne [6]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Wniosek o wydanie dowodu osobistego / 159,87KB
ilość pobrań: 217
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 159,87KB zobacz
pdf Druk podania o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia / 29,45KB
ilość pobrań: 103
Druk podania o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia 29,45KB zobacz
pdf Druk podania o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu / 31,52KB
ilość pobrań: 152
Druk podania o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu 31,52KB zobacz
pdf Druk podania o wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa / 31,37KB
ilość pobrań: 96
Druk podania o wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa 31,37KB zobacz
pdf Druk podania o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa / 25,71KB
ilość pobrań: 94
Druk podania o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 25,71KB zobacz
pdf Druk podania o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa w zagranicznym Urzędzie Stanu Cywilnego / 24,8KB
ilość pobrań: 99
Druk podania o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa w zagranicznym Urzędzie Stanu Cywilnego 24,8KB zobacz
Kategoria: III. Wzory dokumentów – oświadczenia majątkowe: [2]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Wzór oświadczenia majątkowego – wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy / 43,47KB
ilość pobrań: 97
Wzór oświadczenia majątkowego – wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy 43,47KB zobacz
pdf Wzór oświadczenia majątkowego – radny gminy / 45,97KB
ilość pobrań: 110
Wzór oświadczenia majątkowego – radny gminy 45,97KB zobacz
do góry