przejdź do treści

Dokumenty do pobrania

Kategoria: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poręba [2]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Inwentaryzacja CO2 Miasto Poręba / 1.64MB
ilość pobrań: 325
Inwentaryzacja CO2 Miasto Poręba 1.64MB zobacz
pdf Plan Gospodarki Nisko emisyjnej dla Miasta Poręba / 3.34MB
ilość pobrań: 495
Plan Gospodarki Nisko emisyjnej dla Miasta Poręba 3.34MB zobacz
Kategoria: Strategia Rozwoju Miasta Poręba: [4]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PORĘBA 2020+ / 6.76MB
ilość pobrań: 291
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PORĘBA 2020+ 6.76MB zobacz
pdf Strategia Rozwoju Miasta Poręba_2020 - plik dostępny cyfrowo.pdf / 1.29MB
ilość pobrań: 343
Strategia Rozwoju Miasta Poręba_2020 - plik dostępny cyfrowo.pdf 1.29MB zobacz
pdf Strategia Rozwoju Miasta Poręba - plik niedostępny cyfrowo / 0.94MB
ilość pobrań: 246
Strategia Rozwoju Miasta Poręba - plik niedostępny cyfrowo 0.94MB zobacz
pdf Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poręba 2010 – 2020 / 698.42KB
ilość pobrań: 356
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poręba 2010 – 2020 698.42KB zobacz
Kategoria: Plan rozwoju lokalnego miasta Poręba: [1]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Plan rozwoju lokalnego miasta Poręba / 474.01KB
ilość pobrań: 311
Plan rozwoju lokalnego miasta Poręba 474.01KB zobacz
Kategoria: Studium Rozwoju Miasta Poręba: [4]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
jpg Poręba drogi / 4.84MB
ilość pobrań: 278
Poręba drogi 4.84MB zobacz
jpg Infrastruktura miasta z legendą / 908.86KB
ilość pobrań: 213
Infrastruktura miasta z legendą 908.86KB zobacz
jpg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Poręba / 3.19MB
ilość pobrań: 378
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Poręba 3.19MB zobacz
jpg Własności – Poręba / 745.15KB
ilość pobrań: 264
Własności – Poręba 745.15KB zobacz
Kategoria: Mapy: [1]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Mapa terenów łowieckich (Poręba, obwód nr 75) / 10.21MB
ilość pobrań: 229
Mapa terenów łowieckich (Poręba, obwód nr 75) 10.21MB zobacz
Kategoria: I. Decyzje: [1]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Pobierz plik – Decyzja o warunkach zabudowy – garaże - plik niedostępny cyfrowo / 636.39KB
ilość pobrań: 483
Pobierz plik – Decyzja o warunkach zabudowy – garaże - plik niedostępny cyfrowo 636.39KB zobacz
Kategoria: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – zobacz kartę usług: [30]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx Wzór deklaracji za odpady / 28.86KB
ilość pobrań: 131
Wzór deklaracji za odpady 28.86KB -
pdf Informacja dotycząca nowych zasad wycinania drzew z nieruchomości / 230.29KB
ilość pobrań: 274
Informacja dotycząca nowych zasad wycinania drzew z nieruchomości 230.29KB zobacz
docx Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości / 47.34KB
ilość pobrań: 324
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości 47.34KB -
pdf ZGŁOSZENIE o eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków / 161.44KB
ilość pobrań: 386
ZGŁOSZENIE o eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 161.44KB zobacz
pdf Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych / 26.02KB
ilość pobrań: 187
Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 26.02KB zobacz
pdf Wzór wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach / 264.75KB
ilość pobrań: 200
Wzór wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 264.75KB zobacz
pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną / 19.54KB
ilość pobrań: 214
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 19.54KB zobacz
pdf Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym / 328.65KB
ilość pobrań: 290
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym 328.65KB zobacz
pdf Wydanie odpisu aktu własności ziemi / 12.99KB
ilość pobrań: 171
Wydanie odpisu aktu własności ziemi 12.99KB zobacz
pdf O sprostowanie oczywistej omyłki w akcie własności ziemi / 39.74KB
ilość pobrań: 152
O sprostowanie oczywistej omyłki w akcie własności ziemi 39.74KB zobacz
pdf O stwierdzenie prawomocności decyzji – aktu własności ziemi / 39.52KB
ilość pobrań: 170
O stwierdzenie prawomocności decyzji – aktu własności ziemi 39.52KB zobacz
pdf O przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności / 71.4KB
ilość pobrań: 197
O przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 71.4KB zobacz
pdf O wykup lokalu mieszkalnego / 199.6KB
ilość pobrań: 195
O wykup lokalu mieszkalnego 199.6KB zobacz
pdf Wniosek o ustalenie sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy /lokalizacji inwestycji celu publicznego / 48.48KB
ilość pobrań: 280
Wniosek o ustalenie sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy /lokalizacji inwestycji celu publicznego 48.48KB zobacz
pdf Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy – w Porębie przy ul. Zakładowej (garaże) / 96.6KB
ilość pobrań: 153
Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy – w Porębie przy ul. Zakładowej (garaże) 96.6KB zobacz
pdf Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy / 250.36KB
ilość pobrań: 198
Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 250.36KB zobacz
pdf Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości / 23.18KB
ilość pobrań: 134
Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości 23.18KB zobacz
pdf Wniosek o podział nieruchomości / 52.02KB
ilość pobrań: 170
Wniosek o podział nieruchomości 52.02KB zobacz
pdf Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości / 181.28KB
ilość pobrań: 171
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości 181.28KB zobacz
pdf Wniosek o nadanie numeru porządkowego / 160.29KB
ilość pobrań: 177
Wniosek o nadanie numeru porządkowego 160.29KB zobacz
pdf Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego / 184.24KB
ilość pobrań: 160
Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 184.24KB zobacz
pdf Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego / 265.47KB
ilość pobrań: 303
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 265.47KB zobacz
pdf Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu ze studium planu / 208.93KB
ilość pobrań: 232
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu ze studium planu 208.93KB zobacz
pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku planu zagospodarowania przestrzennego / 186.99KB
ilość pobrań: 215
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku planu zagospodarowania przestrzennego 186.99KB zobacz
pdf Przydział lokalu mieszkalnego / 278.16KB
ilość pobrań: 280
Przydział lokalu mieszkalnego 278.16KB zobacz
pdf Zamiana lokalu mieszkalnego z innym najemcą / 230.03KB
ilość pobrań: 144
Zamiana lokalu mieszkalnego z innym najemcą 230.03KB zobacz
pdf Zamiana na inny lokal mieszkalny / 273.68KB
ilość pobrań: 203
Zamiana na inny lokal mieszkalny 273.68KB zobacz
docx Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej / 23.8KB
ilość pobrań: 95
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 23.8KB -
docx Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego / 25.08KB
ilość pobrań: 163
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 25.08KB -
docx Wniosek o wydanie zezwolenia na awaryjne zajęcie pasa drogowego / 24.29KB
ilość pobrań: 113
Wniosek o wydanie zezwolenia na awaryjne zajęcie pasa drogowego 24.29KB -
Kategoria: Referat Finansowy – zobacz karty usług: [13]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Wzór wniosku – Deklaracja na podatek rolny – wzór DR-1 / 180.49KB
ilość pobrań: 208
Wzór wniosku – Deklaracja na podatek rolny – wzór DR-1 180.49KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Dane o zwolnieniach podatkowych i ulgach w podatku rolnym wzór ZR-1/B / 124.86KB
ilość pobrań: 148
Wzór wniosku – Dane o zwolnieniach podatkowych i ulgach w podatku rolnym wzór ZR-1/B 124.86KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Dane o nieruchomościach rolnych – wzór ZR-1/A / 103.09KB
ilość pobrań: 141
Wzór wniosku – Dane o nieruchomościach rolnych – wzór ZR-1/A 103.09KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Informacje w sprawie podatku rolnego – wzór IR-1 / 133.65KB
ilość pobrań: 149
Wzór wniosku – Informacje w sprawie podatku rolnego – wzór IR-1 133.65KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Deklaracja na podatek leśny – wzór DL-1 / 168.25KB
ilość pobrań: 162
Wzór wniosku – Deklaracja na podatek leśny – wzór DL-1 168.25KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Informacje w sprawie podatku leśnego – wzór IL-1 / 122.27KB
ilość pobrań: 140
Wzór wniosku – Informacje w sprawie podatku leśnego – wzór IL-1 122.27KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Dane o nieruchomościach leśnych – wzór ZL-1/A / 102.55KB
ilość pobrań: 152
Wzór wniosku – Dane o nieruchomościach leśnych – wzór ZL-1/A 102.55KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Dane o zwolnieniach podatkowych i ulgach w podatku leśnym wzór ZL-1/B / 108.63KB
ilość pobrań: 173
Wzór wniosku – Dane o zwolnieniach podatkowych i ulgach w podatku leśnym wzór ZL-1/B 108.63KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Deklaracja na podatek od nieruchomości – wzór DN-1 / 213.32KB
ilość pobrań: 227
Wzór wniosku – Deklaracja na podatek od nieruchomości – wzór DN-1 213.32KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Dane o nieruchomości wzór ZN-1/A / 120.84KB
ilość pobrań: 169
Wzór wniosku – Dane o nieruchomości wzór ZN-1/A 120.84KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Informacje w sprawie podatku od nieruchomości wzór IN-1 / 184.69KB
ilość pobrań: 205
Wzór wniosku – Informacje w sprawie podatku od nieruchomości wzór IN-1 184.69KB zobacz
pdf Wzór wniosku – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości wzór ZN-1/B / 305.01KB
ilość pobrań: 154
Wzór wniosku – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości wzór ZN-1/B 305.01KB zobacz
docx Wzór wniosku – wzór wniosku z zamiarem wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego / 14.62KB
ilość pobrań: 101
Wzór wniosku – wzór wniosku z zamiarem wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego 14.62KB -
Kategoria: Referat Organizacyjny: [4]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) / 69.56KB
ilość pobrań: 155
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) 69.56KB zobacz
pdf Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych / 58.4KB
ilość pobrań: 134
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 58.4KB zobacz
pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) / 69.76KB
ilość pobrań: 163
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) 69.76KB zobacz
doc Wniosek o udostępnienie informacji publicznej / 181.5KB
ilość pobrań: 107
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 181.5KB -
Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – zobacz karty usług: [9]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP / 1.7MB
ilość pobrań: 164
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP 1.7MB zobacz
pdf Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP / 1.7MB
ilość pobrań: 138
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP 1.7MB zobacz
pdf Wniosek o nadanie numeru PESEL / 784.82KB
ilość pobrań: 117
Wniosek o nadanie numeru PESEL 784.82KB zobacz
pdf Wzór wniosku - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego / 1.69MB
ilość pobrań: 218
Wzór wniosku - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 1.69MB zobacz
pdf Wzór wniosku - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące / 1.76MB
ilość pobrań: 206
Wzór wniosku - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 1.76MB zobacz
pdf Wzór wniosku - Zgłoszenie pobytu stałego / 1.71MB
ilość pobrań: 171
Wzór wniosku - Zgłoszenie pobytu stałego 1.71MB zobacz
pdf Wzór wniosku - Zgłoszenie pobytu na okres czasowy trwający ponad 3 miesiące / 1.71MB
ilość pobrań: 205
Wzór wniosku - Zgłoszenie pobytu na okres czasowy trwający ponad 3 miesiące 1.71MB zobacz
pdf Wzór wniosku - Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych / 347.91KB
ilość pobrań: 181
Wzór wniosku - Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 347.91KB zobacz
pdf Wniosek o wydanie dowodu osobistego / 159.87KB
ilość pobrań: 326
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 159.87KB zobacz
Kategoria: Formularze aktywne [6]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Wniosek o wydanie dowodu osobistego / 159.87KB
ilość pobrań: 326
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 159.87KB zobacz
pdf Druk podania o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia / 29.45KB
ilość pobrań: 155
Druk podania o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia 29.45KB zobacz
pdf Druk podania o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu / 31.52KB
ilość pobrań: 215
Druk podania o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu 31.52KB zobacz
pdf Druk podania o wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa / 31.37KB
ilość pobrań: 194
Druk podania o wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa 31.37KB zobacz
pdf Druk podania o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa / 25.71KB
ilość pobrań: 142
Druk podania o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 25.71KB zobacz
pdf Druk podania o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa w zagranicznym Urzędzie Stanu Cywilnego / 24.8KB
ilość pobrań: 140
Druk podania o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa w zagranicznym Urzędzie Stanu Cywilnego 24.8KB zobacz
Kategoria: III. Wzory dokumentów – oświadczenia majątkowe: [2]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf Wzór oświadczenia majątkowego – wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy / 43.47KB
ilość pobrań: 145
Wzór oświadczenia majątkowego – wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy 43.47KB zobacz
pdf Wzór oświadczenia majątkowego – radny gminy / 45.97KB
ilość pobrań: 161
Wzór oświadczenia majątkowego – radny gminy 45.97KB zobacz
do góry