przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP

Wprowadzenie stopnia alarmowego ALFA-CRP

19 Stycznia 2022

Wprowadzenie stopnia alarmowego ALFA-CRP

            Informuję, że w związku z zagrożenie terrorystycznym Zarządzeniem Nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2022 r. na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej został wprowadzony stopień alarmowy ALFA CRP, obowiązujący od dnia 18 stycznia 2022 r., od godziny 23.59 do dnia 23 stycznia 2022 r. do godz. 23.59.

Stopień alarmowy CRP jest wprowadzany w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów, które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej.
            Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz.U. z 2016 r., poz. 1101).

Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą  m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

W tych dniach należy zwracać szczególną uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach gromadzenia się większej ilości osób. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej podejrzane.

            Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane policji za pośrednictwem numerów telefonu 112.

 

Burmistrz Miasta Poręba
Ryszard Spyra

 

 

 

 

 

 

do góry