przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Poręba z nową taryfą za zużycie wody

28 Września 2022

To pierwsza podwyżka od 8 lat. Czym spowodowany jest wzrost cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków?

- Przede wszystkim wzrostem kosztów nośników energii, kosztów pracy, cen wszelkich materiałów wykorzystywanych przez spółkę do pozyskania wody, utrzymania sieci oraz oczyszczenia ścieków - mówi Mariusz Grabarczyk, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Porębie.

Dodaje, że nowe taryfy to skutek prawomocnej decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z dnia 21 września 2022 roku. Decyzja ta zatwierdza nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Poręba na okres 3 lat, począwszy od 1 października bieżącego roku.

 

Jaka wyglądają nowe stawki?

Jakie stawki wprowadza nowa taryfa? Cena brutto za dostarczony 1 metr sześcienny wody wzrasta z 5,07 zł do 5,72 zł. - Podwyżka w tym przypadku wynosi 13 procent - podaje prezes Grabarczyk.  Co ważne, stawka opłaty abonamentowej, zgodnie z nowymi wytycznymi, zmniejsza się z 8,28 zł/m-c do 7,72 zł/mc (tutaj mamy spadek o 7 proc.)

Cena brutto za odprowadzenie 1m3 ścieków bytowych wzrasta z 7,92zł do 8,32 zł (wzrost o 5 proc.). Z kolei stawka opłaty abonamentowej za odprowadzenie ścieków będzie wynosić 4,81 zł/m-c. - Pozostałe stawki dla innych grup taryfowych znajdują się w decyzji Wód Polskich - zaznacza prezes porębskiego MPWiK.

 

Różnica jest nieznaczna. Ile zapłaci teraz przeciętny porębianin?

Przeliczmy w takim razie, ile wynosić będzie od 1 października tego roku wzrost kosztów dla gospodarstwa domowego, które tworzy dwójka dorosłych i jedno dziecko, zużywającego 10m3 / 10 000 litrów /wody na miesiąc.

Zakładając, że w tym czasie rodzina zużyje 10 m3 wody, dotychczasowy koszt wynosił: 10m3x 5,07zł + 8,28zł/ abonament/ =50,70zł +8,28 zł=58,98 zł.

Zgodnie z nową taryfą, nowy koszt przedstawia się następująco: 10m3x 5,72zł + 7,72zł/ abonament/ =57,20zł +7,72zł=64,92 zł. - Różnica w skali miesiąca wyniosła w takim przypadku  5,94 zł. To wzrost o 10 proc. w porównaniu ze starymi taryfami - mówi Mariusz Grabarczyk.

W przypadku odprowadzania ścieków bytowych i przyjęciu tych samych założeń (rodzina 2+1, 10 metrów sześciennych ścieków w skali miesiąca) różnica wynosi 14,75 zł (wzrost o 10,5 proc.)

 

Wszelkie szczegóły dotyczące Nowej Taryfy dostępna są na stronach internetowych:

Wody Polskie

UM Poręba

MPWIK

 

 

do góry