przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Nowa Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wode - 01.10.2022r.

28 Września 2022

Zgodnie z prawomocną decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” nr GL.RZT.70.26.2022 z dnia 21 września 2022 roku zatwierdzającą Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Poręba na okres 3 lat od dnia 1 października 2022 r. wprowadza się nowe stawki na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Nowa Taryfa dostępna jest na stronach internetowych:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gliwicach-taryfy/decyzja-gl-rzt-70-26-2022.html

https://www.umporeba.pl/dla-mieszkancow/aktualnosci/Taryfa-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow/idn:566

https://www.mpwikporeba.pl/aktualnosci/2121

 

W taryfie dla gospodarstw domowych i odbiorców wykorzystujących wodę do celów bytowych  rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza nastąpiły następujące zmiany:

Cena brutto za dostarczony 1m3 wody wzrasta z 5,07 zł do 5,72 zł czyli wzrost o 13%

Stawka opłaty abonamentowej zmniejsza się z 8,28 zł/m-c do 7,72 zł/mc czyli spadek o 7%.

Cena brutto za odprowadzenie 1m3 ścieków bytowych wzrasta z 7,92zł do 8,32 zł czyli wzrost o 5%.

Stawka opłaty abonamentowej za odprowadzenie ścieków będzie wynosić 4,81 zł/m-c

 

Pozostałe stawki dla innych grup taryfowych znajdują się w decyzji Wód Polskich.

 

Wzrost cen spowodowany jest wzrostem kosztów nośników energii, kosztów pracy, cen wszelkich materiałów wykorzystywanych przez spółkę do pozyskania wody, utrzymania sieci oraz oczyszczenia ścieków.

Obecna podwyżka jest pierwszą zmianą cen od 8 lat.

 

Przykładowy wzrost kosztów dla gospodarstwa domowego / 2+1/zużywającego 10m3  / 10 000 litrów /wody na miesiąc:

 

  1. Przy zużyciu 10 m3 wody:

Dotychczasowy koszt to 10m3x 5,07zł + 8,28zł/ abonament/ =50,70zł +8,28 zł=58,98 zł.

Nowy koszt  to  10m3x 5,72zł + 7,72zł/ abonament/ =57,20zł +7,72zł=64,92 zł.

 

Różnica 5,94 zł w skali miesiąca, wzrost o 10%

 

  1. Przy zużyciu 10m3 wody oraz odprowadzeniu 10m3 ścieków bytowych:

Dotychczasowy koszt wody  to 10m3x 5,07zł + 8,28zł/ abonament/ =50,70zł +8,28 zł=58,98 zł.

Dotychczasowy koszt ścieków to 10m3x7,92zł= 79,20zł.

Suma dotychczasowa to 138,18 zł.

Nowy koszt  wody to  10m3x 5,72zł + 7,72zł/ abonament/ =57,20zł +7,72zł=64,92 zł.

Nowy koszt ścieków to  10m3x 8,32zł + 4,81zł/ abonament/ =83,20zł +4,81zł=88,01 zł.

Nowy koszt wody i ścieków to 152,93 zł.

 

Różnica  14,75 zł w skali miesiąca wzrost o 10,5%

do góry