przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej

OGŁOSZENIE - usuwanie azbestu

11 Kwietnia 2024

Uprzejmie informujemy, że Gmina Poręba zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do zadań związanych z realizacją gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poręba, na rok 2024.

Dofinansowanie skierowane jest do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.  Uzyskanie dofinansowania będzie dotyczyło zadań, które zostaną zrealizowane do 30 września 2024 roku, przy czym przez zakończenie należy rozumieć dzień przekazania odpadów na uprawnione składowisko potwierdzony kartą przekazania odpadów.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z realizacją zadań polegających na:

  1. usunięciu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na budynkach mieszkalnych i gospodarczych (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest),
  2. usunięciu odpadów zawierających azbest zgromadzonych (składowanych) na nieruchomościach (zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest).

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonane przez firmę wybraną przez Gminę Poręba, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miasta Poręba – Referatu Ochrony Środowiska (pok. nr 29B, II piętro w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie) w godzinach pracy urzędu, w celu wypełnienia i  złożenia wniosku o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest w roku 2024. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane. 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do Urzędu Miasta Poręba,  do  dnia  22 kwietnia 2024r. (poniedziałek).

Druki wniosków i załączników dostępne są również na stronie internetowej www.umporeba.pl w zakładce Ochrona Środowiska/dokumenty do pobrania.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego dofinansowania można uzyskać również telefonicznie pod nr telefonu 32 67 71 867 (osoba do kontaktu: Katarzyna Domagała).

 

do góry