przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP

DOTACJA - usuwanie azbestu

28 Kwietnia 2021

Uprzejmie informujemy, że Gmina Poręba zamierza ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) w 2021 roku.

    Uzyskanie dofinansowania będzie dotyczyło zadań, które zostaną zrealizowane do 30 września 2021 roku, przy czym przez zakończenie należy rozumieć dzień przekazania odpadów na uprawnione składowisko potwierdzony kartą przekazania odpadów, a ponadto zadania te nie mogą być rozpoczęte przed podpisaniem ewentualnej umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą Poręba a  WFOŚiGW w Katowicach.

    Zainteresowani właściciele nieruchomości proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Miasta Poręba ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba - Referat Ochrony Środowiska (pok. nr 3) w godzinach pracy Urzędu w celu złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.                    

Wnioski należy składać  do  dnia  14 maja 2021 roku.

   Druk wniosku oraz druk „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, będącej jednym z wymaganych załączników do wniosku, są dostępne w Urzędzie Miasta Poręba - Referat Ochrony Środowiska (pok. nr 3) lub na stronie internetowej www.umporeba.pl.

    Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego dofinansowania można uzyskać również telefonicznie pod nr telefonu 32 67 71 867 lub 511 495 492  (osoba do kontaktu: Renata Otręba).

do góry