przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej

Burmistrz Miasta Poręba informuje o przystąpieniu do sporządzenia MPZP

22 Marca 2021

Burmistrz Miasta Poręba informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno - wschodniej części miasta Poręba.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie na adres: Urząd Miasta Poręba, ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba w terminie do dnia 12 kwietnia 2021 r.

Granicę obszaru objętego planem przedstawiono na załączniku graficznym, zamieszczonym wraz z obwieszczeniem na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poręba

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 

do góry