przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Organizacja pracy Urzędu Miasta

19 Marca 2021

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i realnym zagrożeniem zachorowań na terenie Miasta Poręba wprowadza się zmiany w organizacji pracy Urzędu Miasta Poręba od dnia 22 marca 2021 roku do dnia 12 kwietnia 2021 roku. Zastrzega się jednak możliwość przedłużenia tego stanu rzeczy w razie utrzymania obowiązujących obostrzeń i wytycznych.

W dotychczasowej formie, realizowane będą zadania niezbędne do zapewnienia pomocy mieszkańcom. Załatwianie pozostałych spraw w referatach odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem właściwego referatu.

Sekretariat tel. 32 6771 355 wew. 111

Kancelaria (działalność gospodarcza) tel. 32 6771857
Oświata tel. 32 6771857 spoleczny@umporeba.pl
Urząd Stanu Cywilnego tel. 32 6771 355 wew. 120 l
Dowody osobiste tel. 32 6771 355 wew. 120
Rada Miasta tel. 508158511 biuroradymiasta@umporeba.pl
Kadry tel. 32 67 71 355 wew. 128
Podatki tel. 32 67 71 355 wew. 113

KASA tel. 32 494 1505
Czynsze tel. 32 494 1505

ODPADY tel. 32 494 1505

Ochrona środowiska tel. 32 6771867

Nieruchomości tel. 32 6771355 wew. 122
Fundusze UE, OZE tel. 32 67 71 355 wew. 134
tel. 511 555 548


Bezpośrednio przy wejściu do budynku Urzędu Miasta istnieje możliwość zostawienia korespondencji poprzez wrzucenie jej do skrzynki podawczej. Będzie ona opróżniana przez pracownika Urzędu każdego następnego dnia, od poniedziałku do piątku, a pozostawione w niej pisma zostaną zarejestrowane tak samo, jak przynoszone osobiście do Urzędu z datą
bieżącą.

Osoba wchodząca na teren Urzędu zobowiązana jest mieć założoną maseczkę ochronną (lub w inny sposób mieć zakryte usta i nos) i rękawiczki ochronne/ lub zdezynfekować ręce płynem antybakteryjnym zapewnianym przez Urząd. Podczas wejścia będzie obowiązywała weryfikacja polegająca na tym, że osoby wchodzące będą miały mierzoną temperaturę.

Budynek Urzędu Miasta Poręba należy opuścić niezwłocznie po załatwieniu sprawy.

Jednocześnie informujemy, iż KASA będzie NIECZYNNA. Wszelkich przelewów proszę dokonywać na właściwe rachunki bankowe, wskazane poniżej:

Podatki i opłaty lokalne, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, opłata skarbowa, koncesje alkoholowe
nr konta 02 8437 0002 0130 0910 7056 0001

Opłaty wynikające z umów na najem lokalu komunalnego (w tym: czynsz, śmieci, CO, energia, woda)
nr konta: 72 8437 0002 0130 0910 7056 0002

Opłata za odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej
nr konta: 98 8437 0002 0130 0910 7056 0019

Prosimy o wyrozumiałość, za wszelkie niedogodności przepraszamy

do góry