przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej

 „CZYSTE POWIETRZE” w Porębie!

7 Maja 2021

 

Szanowni Mieszkańcy,

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, iż w dniu 07.05.2021 r. Gmina podpisała Porozumienie dotyczące programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Już niebawem nasza Gmina będzie uruchamiać i prowadzić punkt konsultacyjno - informacyjny pozwalający na realizację założeń Programu.

Dzięki podjętym krokom, punkt realizować będzie następujące zadania:

- udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie;
- wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie;
- organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców;
- udostępnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie;
- wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji;
- pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

O kolejnych etapach będziemy informować Państwa na bieżąco.

do góry