przejdź do treści
 • facebook
 • język migowy
 • BIP
 • Flaga Unii Europejskiej
 • Czyste Powietrze

Wynnyki

Miasto Wynnyki leży na Ukrainie w obwodzie lwowskim, liczy około 7,64 km2 powierzchni. Miasto zamieszkuje około 12 917 tys. mieszkańców. Miasto założone w 1292 r. jako osiedle hodowców winogron. Pod koniec XVIII wieku miasto stało się producentem wyrobów tytoniowych. Swoją siedzibę ma tu lwowska fabryka tytoniowa. W 1940 r. Wynnyki otrzymały prawa miejskie. Znajdują się tu historyczno – krajoznawcze muzeum oraz jezioro – miejsce wypoczynku wśród mieszkańców. W Wynnykach urodził się w 1825 roku polski dowódca wojskowy, generał brygady Wojska Polskiego II RP – Robert Reyman.

Uchwałą nr XIX/120/08 z dnia 26 lutego 2008 roku nawiązano współpracę partnerką pomiędzy gminami: Poręba (Rzeczpospolita Polska) i Wynnyki (Ukraina) w zakresie:

 • Wzajemnego promowania Gmin
 • Wymiany kulturalnej młodzieży i mieszkańców Gmin
 • Wymiany gospodarczej
 • Tworzenia europejskiej tożsamości

Strony porozumienia ustaliły, że jego realizacją dokonywana będzie przy współpracy dwustronnej osób prywatnych, przedsiębiorców, instytucji samorządów. Obydwa miasta w ramach swoich możliwości czynić będą starania w kierunku krzewienia partnerskich stosunków mających budować trwałą przyjaźń, współpracę pomiędzy mieszkańcami obu miast. Wzajemna współpraca odnosić się będzie w szczególności do:

 • wymiany informacji na temat historii miast, życia ich mieszkańców funkcjonowania instytucji, organizacji i stowarzyszeń
 • wymiany delegacji władz miasta
 • wymiany kulturalnej, wizyt wzajemnych mieszkańców, grup młodzieży, seniorów drużyn sportowych
 • wycieczek szkolnych
 • organizacji rozgrywek i turniejów sportowych

Oby dwa miasta zapewniają swoim organizatorom społecznym chcącym utrzymać przyjacielskie kontakty pomoc przy organizacji współpracy. Konkretnie formy współpracy i wymiany będą w miarę potrzeb uzgadniane pomiędzy dwoma miastami.

do góry