przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Zgłoszenie serwisowe paneli fotowoltaicznych

27 Kwietnia 2022

Szanowni Państwo,

W związku z odbiorem końcowym instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach projektu pn. ,,Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”  informujemy, że każdemu Beneficjentowi projektu została przekazana przez przedstawicieli firmy Hymon instrukcja użytkowania instalacji fotowoltaicznej z danymi kontaktowymi do serwisu (ostatnia strona). Dla ułatwienia zlokalizowania numeru serwisowego na każdym z falowników znajduje się również naklejka z  numerem telefonu do serwisu.

Zgodnie z powyższymi zapisami, danymi teleadresowymi, pod którymi należy dokonywać zgłoszeń są:

     telefon: 531 800 180
     faks: +48 14 657 20 22
     e-mail: serwis@hymon.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres lokalizacji instalacji, telefon oraz rodzaj awarii, usterki.

Ponadto zgłoszenia  można dokonać  do Urzędu Miasta Poręba, ul. Dworcowa 1 -  w  formie pisemnej (e-mail, pismo).

Adres e-mail:

Tel.: 32 67 71 355 wew. 134

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres lokalizacji instalacji, telefon oraz rodzaj awarii, usterki.

Zgłoszenia niekompletne nie będą przekazywane do serwisu.

Przypominamy również, ze zgodnie z zapisami (§ 4 ust. 3 pkt. 6) Umowy organizacyjno - finansowej pomiędzy Gminą a Mieszkańcem wszelkie naprawy w przypadku uszkodzeń Instalacji OZE nie objętych gwarancją, ani ubezpieczeniem (w tym celowego lub nieumyślnego uszkodzenia, uszkodzenia powstałego w wyniku niewłaściwej eksploatacji) a  także nieuzasadnione wezwanie serwisu, wiążą się z poniesieniem kosztów przez mieszkańca.

do góry