przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Porębie

30 Lipca 2019

Logo Fundusze Europejskie

Logotypy unijne projektu

Tytuł projektu: „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Porębie”

Beneficjent: Gmina Poręba, ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba

Realizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie, ul. Wojska Polskiego 4

Partner Projektu: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

Całkowita wartość projektu : 271 875,00 PLN
Wartość dofinansowania UE :  244 687,50 PLN

Okres realizacji:02.09.2019 - 29.10.2021 roku

Krótki opis projektu: „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Porębie”, to 2 letni projekt skierowany do uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie zakładający, w zakresie zdiagnozowanych potrzeb, wzmocnienie potencjału edukacyjnego, zwiększenie kompetencji kluczowych, kształtowanie oraz rozwijanie pracy zespołowej uczniów oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, j. angielskiego, umiejętności zdobytych metodą eksperymentu.

W projekcie są uwzględnione zadania w ramach Akademii Kompetencji i Umiejętności, Akademii Eksperymentu, Akademii Efektywności Lingwistycznej oraz Akademii Rozwijania Kompetencji.

do góry