przejdź do treści
 • facebook
 • język migowy
 • BIP

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

29 Lipca 2019

Logo Fundusze Europejskie

Logotypy unijne projektu

INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU OZE

Gmina Poręba otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie.”

Wszystkich mieszkańców, którzy znajdują się na liście podstawowej projektu i mają podpisane umowy użyczenia części nieruchomości na realizację inwestycji zapraszamy do podpisania umów organizacyjno – finansowych. Stanowią one niezbędny załącznik do umowy o dofinansowanie tego projektu.

By mieszkaniec mógł podpisać umowę organizacyjno – finansową, niezbędne będzie dostarczenie w dniu podpisania umowy aktualnego odpisu z księgi wieczystej/wydruku z ksiąg wieczystych wygenerowanego z systemu https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Proszę również przynieść posiadany raport z inspekcji. W przypadku podpisywania umowy przez pełnomocnika należy dostarczyć podpisane pełnomocnictwo zgodnie z wzorem zamieszczonym poniżej i podpisane przez osobę będącą właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości udzielającym pełnomocnictwa.

 • Pełnomocnictwo-OZE(PDF)
 • Pełnomocnictwo-OZE(DOC)

Przedstawiamy Państwu projekt umowy organizacyjno-finansowej, która musi być zawarta pomiędzy Gminą a każdym mieszkańcem najpóźniej do połowy października br. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym, wynikających z montażu i eksploatacji odnawialnych źródeł energii.

 • Projekt umowy_30_09_2019

Na dzień podpisywania umowy każdy mieszkaniec musi być pełnoprawnym właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości posiadającej uregulowany stan prawny lub posiadać tytuł prawny do danej nieruchomości gwarantujący trwałość projektu w okresie 5 lat od zakończenia realizacji inwestycji. Koszty realizacji inwestycji ujęte w umowie będą określone na podstawie szacunkowych kosztów brutto ujętych w raportach z inspekcji i obejmujących koszt kwalifikowalny tj. koszt netto podany jako koszt dostawy i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii oraz koszt niekwalifikowalny określony jako wartość podatku Vat. Dotacja stanowi 83% kosztów kwalifikowalnych netto a 17% kosztów kwalifikowalnych stanowić będzie wkład własny mieszkańca. Jednocześnie każdy mieszkaniec zobowiązuje się do pokrycia innych kosztów niekwalifikowalnych w przypadku ich wystąpienia. Podana wartość jest wartością szacunkową i może ulec zmianie po wyborze Wykonawcy inwestycji.

Umowy będą podpisywane od dnia 30 września br. W związku z powyższym zapraszamy właścicieli/współwłaścicieli/pełnomocników do Urzędu Miasta Poręba, pokój nr 3, parter w następujących dniach i godzinach:

 • Poniedziałek: 7.30 – 16.00
 • Wtorek: 7.30 – 16.00
 • Środa: 7.30 – 15.00
 • Czwartek: 7.30 – 15.00
 • Piątek: 7.30 – 13.00

W indywidualnych przypadkach będzie istniała możliwość telefonicznego umówienia się na podpisanie umowy pod nr tel. 508-158-511.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 508-158-511.

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf Pełnomocnictwo OZE / 429.86KB
ilość pobrań: 495
Pełnomocnictwo OZE 429.86KB zobacz
docx Pełnomocnictwo OZE / 727.33KB
ilość pobrań: 136
Pełnomocnictwo OZE 727.33KB -
pdf Projekt umowy 30.09.2019 - plik niedostępny cyfrowo / 801.06KB
ilość pobrań: 375
Projekt umowy 30.09.2019 - plik niedostępny cyfrowo 801.06KB zobacz

do góry