przejdź do treści
 • facebook
 • język migowy
 • BIP
 • Flaga Unii Europejskiej

Świadczenie 300+ dla Obywateli Ukrainy

25 Marca 2022

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt w Polsce został uznany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. To środki przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

 

Kto może otrzymać świadczenia 300 zł?

 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainyw związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainyw związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania:

 1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. wpisanie do rejestru PESEL.

Gdzie składać wnioski o wypłatę 300 zł?

 • Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Porębie, pon: 7.00-15.30 wt-czw: 7.00-15.00 pt: 7.00.14.30

Jak wypełnić wniosek?

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

 • -imię (imiona) i nazwisko
 • -datę urodzenia
 • -obywatelstwo
 • -płeć
 • -aktualny adres pobytu w Porębie.

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci).

 • -dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy - rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)
 • -informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski
 • -numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Miasta)

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

 • -numer telefonu polskiego operatora
 • -adres poczty elektronicznej
 • -numer polskiego konta bankowego

Громадянин України, перебування якого в Польщі визнано законним і внесений до реєстру PESEL, має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу. Ці асигнування призначені для існування, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, особисту гігієну та житло.

Хто може отримати пільги у розмірі 300 злотих?

 1. громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 2. громадянин України, який має Карту поляка, який разом із найближчою сім'єю прибув на територію Республіки Польща у зв'язку з цими бойовими діями,
 3. дружина громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,

4.діти громадян, зазначених у пунктах 1, 2 та 3.

Основні вимоги:

 1. в'їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 р.,
 2. внесення до реєстру PESEL. Porębie

Куди подавати заявки на виплату 300 злотих?

 • Заяву на виплату цієї допомоги можна подати до міського центру соціального захисту в Порембі,

 Пн: 7.00-15.30  Вт-Чт: 7.00-15.00   Пт: 7.00.14.30

Як заповнити заявку?

Заявки можна буде завантажити та заповнити на місці (латиниця). Для заповнення заявки вам знадобляться наступні дані, які необхідно ввести в заяві (ваші та неповнолітні діти):

 • -ім'я (імена) та прізвище
 • -дата народження
 • -громадянство
 • -стать
 • -поточна адреса перебування в Порембі.

Ви також повинні мати з собою документи (свої та документи ваших дітей).

 • - документ, що є підставою для перетину кордону - тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт)
 • -інформація про дату в'їзду на територію Польщі
 • - номер PESEL (ви повинні мати повідомлення про надання номера PESEL, видане мерією)

Крім того, ми просимо особу, яка подає заявку, надати такі дані, які полегшать контакт та прискорять оплату (якщо вони є):

 • - номер телефону польського оператора
 • -адреса електронної пошти
 • - номер рахунку в польському банку

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
docx owiadczenie-dla-cudzoziemca UA / 32.66KB
ilość pobrań: 53
owiadczenie-dla-cudzoziemca UA 32.66KB -
docx wzor-wniosku-o-zwiadczenie-jednorazowe UA / 40.41KB
ilość pobrań: 65
wzor-wniosku-o-zwiadczenie-jednorazowe UA 40.41KB -

do góry