przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

17 Marca 2022

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły.

Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe
z zagranicy, przyjmuje je z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły
ponadpodstawowe, w miarę posiadania wolnych miejsc.

Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych
przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie
lat nauki za granicą.

Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego. Zajęcia będą prowadzone w grupach w wymiarze minimum 2 godzin tygodniowo przez nauczyciela języka polskiego przy wsparciu osoby posługującej się językiem polskim i ukraińskim.

Szkoła otoczy uczniów wsparciem w postaci pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęciami dodatkowymi według potrzeb i zainteresowań ucznia.

Do tej pory na terenie miasta Poręba zostało przyjętych: 1 dziecko  do oddziału przedszkolnego i 6 uczniów do szkoły podstawowej.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego

Poręba ul. Wojska Polskiego 4

Tel: 32-67-71-101

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II

Ul. Wiedzy 3

Tel. 32-67-71-074

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Діти та підлітки з України шкільного віку приймаються до державних шкіл і отримують догляд та навчання на  тих самих умовах, що і  громадяни Польщі.

Для зарахування дитини до школи необхідно подати заяву до директора школи.

Державна початкова школа в наближеному районі проживання новоприбулих дітей громадян України може зарахувати дитину до школи, за посередництвом  адміністрації (міська або сільська рада), якщо ж в найближчій школі кількість місць буде вичерпана, діти зможуть навчатися в інших державних початкових школах цього регіону.

Клас (рік навчання) визначається на підставі виданих документів школою з України, а за їх відсутності батьки самостійно мають вказати в заяві роки навчання дитини за кордоном.

Іноземці, які не володіють польською мовою в такій мірі, щоб отримати користь від шкільної освіти, братимуть участь у додаткових уроках польської мови. Заняття проводитимуться в групах, не менше 2 годин на тижденью, при цьому викладач польської мови працюватиме в парі з людиною, яка володіє польською та українською мовами.

Школа надаватиме учням підтримку у вигляді психолого-педагогічної допомоги та додаткових заходів відповідно до потреб та інтересів учня.

Поки що, в місті Поремба 1 дітей приймають до секцій дитячих садків, а 6 дітей шкільного віку - до початкової школи.

 

Початкова школа № 1ім. Війська Польського 4

Поремба вул. Wojska Polskiego 4

Тел: 32-67-71-101

 

Початкова школа №  2 імені  Івана Павла ІІ

вул. Знання 3

тел. 32-67-71-074

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry