przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Zyskała nazwę po prehistorycznym znalezisku. Nowa inwestycja w Porębie jest już gotowa

1 Lutego 2023

„Proterochersis porebensis” czyli „pierwotny żółw z Poręby” - taką nazwę po niezwykłym historycznych odkryciu, którego dokonano w naszym mieście, otrzymała zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Porębie.

- Odbiór końcowy mamy już za sobą - poinformowała w miniony poniedziałek Mariusz Grabarczyk, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Porębie. Oznacza to, że zmodernizowana za ponad 9 milionów złotych porębska oczyszczalnia ścieków zaczyna już swoją pracę.

Szczątki sprzed… 215 milionów lat!

Choć była już gotowa, nie miała jeszcze nazwy. - Zdecydowaliśmy, że nową inwestycję nazwiemy w nawiązaniu do historii naszego miasta. A właściwie do niezwykłego odkrycia archeologicznego, którego dokonano na terenie porębskiego wysypiska śmieci - mówi Mariusz Grabarczyk.

Mowa o szczątkach jednego z nieznanych wcześniej gatunków - pierwotnego żółwia - które we wrześniu 2008 roku na terenie naszej gminy odkrył dr hab. Tomasz Sulej z Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. - Zupełnie przypadkiem - jak wspomina naukowiec, ponieważ przez Porębę przejeżdżał wraz z rodziną, wracając z wakacji.

Okazało się, że odkopane przez niego szczątki zwierzęce okazały się pozostałościami po gatunku żółwia lądowego zamieszkującego te tereny ok. 215 milionów lat temu! Zbadane i opisane przez dr hab. Tomasza Suleja i dr Tomasza Szczygielskiego znalezisko, szybko zyskało rozgłos nie tylko w naukowym świecie.

Teraz nazwę po słynnym już „żółtwiu pierwotnym z Poręby” -  z łac. „Proterochersis porebensis” -otrzymała najdroższa i jedna z najważniejszych inwestycji w historii naszego miasta.

Ściek jak woda ze strumienia

Porębska oczyszczalnia ścieków to także jedna z najnowocześniejszych tego rodzaju instalacji w Polsce. Jak podkreśla prezes MPWiK, oczyszczony ściek będzie porównywalny z I klasą czystości wód, czyli na przykład….górskim strumieniem! - Jako jedna z niewielu jest przystosowana do odbioru osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków - dodaje Mariusz Grabarczyk. Co najważniejsze jednak, zmodernizowana oczyszczalnia służyć będzie miastu i jego mieszkańcom, zapewniając im bezpieczeństwo, wygodę i ochronę środowiska.

Całkowita wartość tej inwestycji wyniosła  9 134 545,28 zł. Porębski MPWiK zdobył na nią dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w kwocie nieco ponad 6,3 mln zł, oraz dofinansowanie z budżetu państwa z Kontraktu Terytorialnego, które wyniosło niemal 743 tys zł.

Zadanie wykonywane w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT i Konkursu nr RPSL.05.01.01-IŻ.01-24-329/19.

Logotyp Unia Europesjka 

do góry