przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Zapraszamy do podpisania aneksów do umów organizacyjno-finansowych - dot. instalacji solarnych OZE

23 Lutego 2022

Szanowni Państwo, Uczestnicy projektu OZE

W związku ze zwiększeniem kwoty partycypacji w kosztach instalacji kolektorów słonecznych, wynikającymi z konieczności zawarcia Aneksu z Wykonawcą - firmą Solartime Sp. z o.o, zwiększającego wynagrodzenie umowne, serdecznie zapraszamy mieszkańców, którzy zawarli umowy organizacyjno-finansowe oraz umowy warunkowe dotyczące instalacji solarnych na podpisanie aneksów.


Aneksy będą zawierane w siedzibie Urzędu Miasta Poręba, ul. Dworcowa 1, I piętro, pokój 10.
Poniedziałek - Wtorek: 07:30 - 16:30
Środa - Czwartek: 07:30-15:30
Piątek: 07:30-13:30

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 32 677 13 55 wew. 134.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z zapisami  Umowy organizacyjno - finansowej zawartymi w §5,  pkt 2:  „Mieszkaniec zobowiązuje się do partycypacji w kosztach realizacji Projektu, w wysokości obejmującej co najmniej:

1) 17 % kosztów kwalifikowanych netto Instalacji OZE oraz
2) podatku VAT liczonego według obowiązującej stawki od całkowitych kosztów netto wykonania Instalacji OZE zwanej dalej ‘wkładem własnym’.

Umowa organizacyjno - finansowa w §8, pkt 1 nakłada na mieszkańca obowiązek wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty wkładu własnego: „Mieszkaniec wyraża zgodę na dokonanie wszelkich zmian niniejszej umowy, których wprowadzenie konieczne będzie ze względu na zmiany warunków i założeń wynikających z wymogów uczestnictwa w Programie, w tym w szczególności umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Gminą/Liderem a Instytucją Zarządzającą.”

Konieczność zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy wynika z faktu wysokiego wzrostu cen materiałów i usług na rynkach światowych, czego nie mógł przewidzieć w momencie podpisywania Umowy zarówno wykonawca jak również Gmina.

 

do góry