przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Wyłożenie projektu miejscowego planu - część północno-wschodnia Poręby.

17 Lutego 2023
Wyłożenie projektu miejscowego planu - część północno-wschodnia Poręby.
Od 20.02.2023 r. do publicznego wglądu zostanie wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północno-wschodniej Poręby. Z dokumentami planistycznymi będzie można zapoznać się na stronie BIP lub w Urzędzie Miasta, w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 5.
W dniu 7 marca 2023 r. o godz. 15:00, w MOK-u w Porębie odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie MPZP rozwiązaniami.

Uwagi do projektu planu można składać dnia 27 marca 2023 r. 


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PORĘBA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno - wschodniej części miasta Poręba” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
do góry