przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej

Wbito pierwszą łopatę pod najdroższą inwestycję w mieście

7 Grudnia 2021

Właśnie rozpoczęto prace nad rozbudową i modernizacją porębskiej oczyszczalni ścieków. Wartość tej inwestycji opiewa na ponad 9 milionów złotych, co czyni ją jedną z najdroższych w historii Poręby.


Władze miasta nie ukrywają: - To bardzo ważna inwestycja! - . Jej efektem będzie nowoczesna, ekologiczna i praktycznie bezobsługowa oczyszczalnia ścieków komunalnych, która - zgodnie z badaniami - da jakość ścieku oczyszczonego porównywalną z pierwszą klasą czystości wód płynących, czyli na przykład z górskim potokiem.
o1

- Właśnie wbita została pierwsza symboliczna łopata. Oznacza to fizyczne rozpoczęcie realizacji projektu - mówi Mariusz Grabarczyk, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Porębie. Tłumaczy, że inwestycja polega na przebudowie istniejącej oczyszczalni. - Przebudowana zostanie w technologii MBR (ang. Membrane Biological Reactor), czyli najlepszej możliwej technologii oczyszczania ścieków. Dzięki temu istnieć będzie możliwość ponownego wykorzystania ścieku oczyszczonego, po dezynfekcji lampą UV, do celów takich jak utrzymanie czystości czy nawadnianie, co prowadzi do oszczędności cennych zasobów wodnych.

o2

- Nasza porębska oczyszczalnia ścieków po gruntownej przebudowie będzie nie tylko niezwykle ekologiczna, będzie też sterowana w pełni automatycznie, bez konieczności stałej obecności personelu. Dozór będzie miał charakter zdalny poprzez dowolne urządzenie posiadające dostęp do Internetu - podkreśla Mariusz Grabarczyk.

o3

Całkowita wartość tej inwestycji wynosi 9 134 545,28 zł. Warto podkreślić, że porębski MPWiK zdobyła na nią dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w kwocie nieco ponad 6,3 mln zł, oraz dofinansowanie z budżetu państwa z Kontraktu Terytorialnego, które wynosi niemal 743 tys zł.

Zadanie będzie wykonywane w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT i Konkursu nr RPSL.05.01.01-IŻ.01-24-329/19.

do góry