przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Uwaga, zakaz wstępu na teren porębskiego składowiska odpadów

9 Sierpnia 2023

Jest zamknięte od 2007 roku. Mimo zakazu wstępu, Urząd Miasta wciąż odnotowuje próby wejścia lub podrzucania śmieci na terenie składowiska odpadów przy ul. Partyzantów.

Urząd Miasta w Porębie przypomina, że eksploatacja składowiska odpadów przy ul. Partyzantów zakończona została w 2007 roku, w związku z wyczerpaniem się jego pojemności. - Zgoda na zamknięcie składowiska została wyrażona w drodze decyzji przez Wojewodę Śląskiego - podkreśla Renata Otręba, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Porębie.

Dodaje, że po zaprzestaniu eksploatacji i zamknięciu składowiska zostało ono zrekultywowane zgodnie z wykonanym w tym celu projektem technicznym. - Składowisko zostało wówczas wyposażone w odpowiednie urządzenia służące do jego monitoringu, w tym piezometry służące do badania jakości wód podziemnych oraz studnie odgazowujące - przypomina Renata Otręba.

Od momentu zamknięcia składowiska, obowiązuje zakaz wstępu na jego teren. Mimo to Urząd Miasta Poręba wciąż odnotowuje próby wejścia lub podrzucania śmieci na terenie składowiska odpadów przy ul. Partyzantów.

- Jak ostatnia, gdy dwóch młodych mężczyzn przy zawiozło i podrzuciło tutaj długie rury - mówią przedstawiciele porębskiego magistratu. - Takie działania będą karane - podkreślają urzędnicy.

Zaznaczamy, że teren jest monitorowany i mimo faktu - że porębskie składowisko było składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (komunalnych) - może stanowić niebezpieczeństwo dla przypadkowych osób.

wysypisko

do góry