przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Urzędnicy skontrolują 1600 posesji w Porębie

15 Maja 2023

Urząd Miasta Poręba wcielił w życie nowy, dwuletni plan kontroli szamb na terenie gminy. Inspektorzy szczegółowo sprawdzą wszystkie kwestie dotyczące zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponad 1600 adresów. - Skontrolowana zostanie każda ulica w mieście. Słowem wszyscy mieszkańcy, których dotyczy zarządzenie burmistrza miasta z 29 marca b.r. dotyczące przeprowadzenia kontroli w tym temacie - mówi Paweł Spyra, podinspektor Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Porębie.

Dodaje, że plan kontroli ma charakter dwuletni i wiąże się ze zmianą przepisów prawa.

Zbyta mała liczba wywozów szamba

Jeszcze przed tegoroczną majówką, przedstawiciele Urzędu Miasta w Porębie skontrolowali 23 nieruchomości. Wyniki inspekcji bynajmniej nie napawają optymizmem. - Zaledwie w 7 przypadkach odnotowaliśmy prawidłowy wywóz nieczystości, czyli wystarczającą liczba wywozów (red: cztery udokumentowane wywozy w ciągu roku). W pozostałych 16 przypadkach ta liczba była zbyt mała - relacjonuje Paweł Spyra. Dodaje, że w 13 przypadkach właściciele nieruchomości mogli wykazać się posiadaniem umowy na wywóz ścieków. - 10 kontrolowanych adresów tej umowy nie posiadało - mówi inspektor.

Mieszkańcy z wyrokiem sądowym

Inspekcja szamb, ewidencja wszystkich zbiorników bezodpływowych na terenie gminy oraz kontrola częstotliwości wywozów nieczystości to obowiązki, jakie na gminy nakłada ostatnia nowelizacja ustawy Prawo wodne oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Te obowiązki weszły w życie 1 stycznia 2023 roku.

Nie znaczy to jednak, że wcześniej tego typu kontroli w naszym mieście nie było. - Wręcz przeciwnie, Urząd Miasta w Porębie, w obawie przed zagrożeniem życia i zdrowia mieszkańców, a także degradacją środowiska, kontrolował szamba na posesjach już w ubiegłych latach - podkreśla Referat Ochrony Środowiska.

Tylko w 2023 roku przeprowadzono 134 wizje lokalne. Ich wyniki budzą niepokój. Aż w 82 przypadkach komisja kontrolująca szamba na terenie prywatnych posesji w Porębie, stwierdziła zbyt małą liczbę wywozów. Dwa przypadki - m.in. odprowadzania ścieków do studni - zakończyły się skazującym wyrokiem sądu.

Za czyjeś nieszczelne szambo, zapłacimy wszyscy

O poważne podejście do kwestii odprowadzania nieczystości z gospodarstw domowych apeluje burmistrz Poręby Ryszard Spyra. - To nie jest tak, że sprawa rozejdzie się po kościach. Nie dość, że finansowo ukarani zostaną ci, którzy postępują niezgodnie z prawem, to jeszcze groźba kary wisi także nad gminą - mówi burmistrz Poręby Ryszard Spyra. - Oznacza to, że za tych postępujących niezgodnie z prawem, zapłacą ci uczciwi - dodaje włodarz Poręby.

Zaznaczmy, że w związku z tym, że Polsce grożą kary finansowe w przypadku niezrealizowania wymogów unijnej dyrektywy ściekowej, ustawa o Prawie wodnym po nowelizacji wprowadza też administracyjną karę pieniężną dla gmin w aglomeracji, które do 31 grudnia 2027 r. nie spełnią wymogów dotyczących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.  W przypadku braku usunięcia naruszenia, kara na gminę będzie nakładana w każdym roku zamiast jednorazowo. 

do góry