przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej

Świetlica w konkursie. Zyskała ponad 10 tys zł!

30 Czerwca 2023

Z dumą informujemy, że zgłoszona przez gminę do regionalnego konkursu porębska Świetlica Środowiskowa, zyskała okrągłą sumę na realizację niezwykłych zajęć dla swoich podopiecznych.

Arteterapia oraz trening umiejętności społecznych. To ponad sto godzin zajęć - niezwykle ważnych i rozwijających dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej w Porębie - które jednostka przeprowadzić może za sprawą starań Urzędu Miasta w Porębie.

- Wszystko za sprawą tego, że zgłosiliśmy się do konkursu dla gmin województwa śląskiego, ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, na zadanie pod nazwą „Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” - mówią przedstawiciele referatu Środków Pomocowych i Rozwoju Urzędu Miasta w Porębie.

Dodają, że konkurs został już rozstrzygnięty, a dobra wiadomość jest taka, że gmina Poręba uzyskała dofinansowanie dla Świetlicy Środowiskowej w Porębie w kwocie 10 500 zł.

60 godzin zajęć dla usprawnienia dziecięcej motoryki

Dzięki takiemu dofinansowaniu wychowankowie świetlicy wezmą udział w projekcie: „Wiem, że potrafię - mam tę moc”. - To cykl obejmujący zajęcia z arteterapii oraz treningu umiejętności społecznych, skierowany do dzieci i młodzieży - wyjaśnia porębska placówka.

Jej przedstawiciele zaznaczają, że arteterapia obejmuje aż 60 godzin, a zajęcia poprowadzi profesjonalny terapeuta. - Mają one na celu rozwijanie wrażliwości, rozbudzanie zainteresowań oraz usprawnienie motoryki dzieci i młodzieży. Nasi podopieczni dostaną wszystkie niezbędne do przeprowadzenia zajęć materiały - zapewnia placówka.

dzieciZyskają poczucie własnej wartości

Drugim cyklem, który odbędzie się dzięki dofinansowaniu, jakie dla świetlicy pozyskała gmina Poręba jest trening umiejętności społecznych. - Również ma wymiar 60-godzinny, a w ramach tychże zajęć nasze dzieci i młodzież pozna efektywne sposoby funkcjonowania społecznego. Wychowankowie nauczą się m.in. sposobów reagowania na swoje emocje, komunikowania się z innymi ludźmi oraz zasad współpracy  w grupie - wyliczają przedstawiciele świetlicy.

Dodają, że zajęcia zarówno z arteterapii, jak i treningu umiejętności społecznych rozpoczną się już w lipcu i potrwają do końca tego roku. Pozwolą wychowankom na uwrażliwienie zdolności dostrzegania swoich uczuć, myśli obaw i potrzeb. - Młodzi ludzie zyskają poczucie własnej wartości, podniosą poziom swojej samooceny, a co za tym idzie - poczują się bardziej dowartościowane - zaznaczają opiekunowie.

Zaznaczmy, że Świetlica Środowiskowa w Porębie, jako samodzielna jednostka rozpoczęła swoją działalność w 2017 roku. Jest przeznaczona przede wszystkim dla dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych - rodzin z problemem alkoholowym, zapewniając opiekę pedagogiczno-wychowawczą dzieciom uczęszczającym do świetlicy.

W prowadzonych przez nią zajęciach uczestniczy ok. 107 dzieci, w tym 30 z rodzin dysfunkcyjnych.

do góry