przejdź do treści
 • facebook
 • język migowy
 • BIP

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy Domowej

23 Stycznia 2024

PUNKT KONSULTACYJNY Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Porębie

Od 8 stycznia 2024 roku w gminie Poręba funkcjonuje Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy Domowej mający siedzibę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Porębie. Punkt prowadzi działalność skierowaną szczególnie do osób:

 • uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 • członków rodzin osób uzależnionych
 • pijących ryzykownie i szkodliwie
 • doznających przemocy domowej
 • świadków przemocy domowej

Pomoc udzielana przez Punkt Konsultacyjny jest bezpłatna i nie wymaga skierowania. Wsparcie udzielane jest mieszkańcom gminy Poręba.

Punkt Konsultacyjny w swojej działalności nie prowadzi psychoterapii osób uzależnionych i współuzależnionych, nie udziela indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i innych substancji oraz członkom ich rodzin, nie realizuje sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, a także nie prowadzi oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych oraz terapeutyczno - psychologicznych wobec osób stosujących przemoc domową.

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień czynny jest w każdą sobotę w godz. 10:00 - 12:00 lub 10:00 - 13:00.

Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej czynny jest w co drugi wtorek każdego miesiąca w godz. 16:00 - 19:00.

W styczniu br. Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień czynny jest:

 • w dniach 13/01/2024 i 27/01/2024 w godz. 10:00 - 13:00
 • w dniach 20/01/2024 i 23/01/2024 (wyjątkowo we wtorek) w godz. 10:00 - 12:00

Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej czynny jest:

 • w dniach 16/01/2024 i 30/01/2024 w godz. 16:00 - 19:00

Końcem każdego miesiąca udostępniona będzie informacja o dniach i godzinach funkcjonowania Punktu na miesiąc następny.

Dodatkowe informacje dostępne pod nr tel. 690 030 773 (w dniach funkcjonowania Punktu)

REAGUJ NA PRZEMOC !! NIE BĄDŹ OBOJĘTNY !!

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy lub masz wiedzę, że ktoś z rodziny lub bliskiego otoczenia doświadcza przemocy, przyjdź i uzyskaj informacje jak udzielić pomocy.

Twoja reakcja na krzywdę przywraca osobie doznającej przemocy bezpieczeństwa i daje szansę na lepszą przyszłość. Może chronić zdrowie, a nawet życie !

Znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, masz problem z uzależnieniem lub bliska Ci osoba potrzebuje pomocy.

ZADZWOŃ LUB PRZYJDŹ. RAZEM POSZUKAMY ROZWIĄZANIA !!

do góry