przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Przedłużenie terminu obowiązywania stopni alarmowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1 Grudnia 2023

Przedłużenie terminu obowiązywania stopni alarmowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Miasta Poręba informuje o przedłużeniu okresu obowiązywania stopni alarmowych wprowadzonych przez Prezesa Rady Ministrów - drugiego stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe stopnie alarmowe obowiązują od dnia 01 grudnia 2023 r. od godz. 00:00 do dnia 29 lutego 2024 r. do godz. 23:59.

Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych. Wprowadza się go w sytuacji zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia spowodowanego zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Stopień CHARLIE-CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz.U. z 2016 r., poz. 1101) i  jest wprowadzany w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów, które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

do góry