przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Przedłużenie obowiązywania III stopnia alarmowego CHARLIE-CRP

1 Kwietnia 2022

Przedłużenie obowiązywania III stopnia alarmowego CHARLIE-CRP

 W związku z zagrożeniem terrorystycznym, Zarządzeniem nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej został wprowadzony III stopień alarmowy CHARLIE-CRP, od dnia 1 kwietnia 2022 r. od godz. 00:00 do dnia 15 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59 (jest to przedłużenie okresu obowiązywania III stopnia alarmowego CHARLIE-CRP wprowadzonego od dnia 16 marca 2022 r. od godz. 00:00 do dnia 31 marca 2022 r. do godz. 23:59, na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Stopień alarmowy CRP jest wprowadzany w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów, które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej.

Stopień CHARLIE-CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz.U. z 2016 r., poz. 1101).  Stopień ten jest wprowadzany
w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Obowiązywanie alarmu CHARLIE-CRP przekłada się przede wszystkim na instytucje administracji rządowej i operatorów infrastruktury krytycznej, czyli takich, którzy świadczą usługi konieczne do niezbędnego podtrzymania funkcjonowania państwa jak np. firmy telekomunikacyjne, zajmujące się dostawą energii elektrycznej, czy systemami bankowymi.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Więcej informacji o systemie antyterrorystycznym w Polsce można znaleźć na stronie. 

 

do góry