przejdź do treści
 • facebook
 • język migowy
 • BIP
 • Flaga Unii Europejskiej
 • Czyste Powietrze

Działania Związku dot. akcji pomocowej dla obywateli Ukrainy Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

1 Kwietnia 2022

Działania Związku dot. akcji pomocowej dla obywateli Ukrainy:

1) w dalszym ciągu Związek jest w kontakcie z Wojewodą Śląskim i jst z naszego regionu, uczestniczy w spotkaniach sztabu kryzysowego Wojewody z udziałem przedstawicieli powiatów i miast na prawach powiatu, przekazuje na bieżąco najważniejsze informacje/ustalenia oraz uczestniczy w uzgodnieniach dotyczących warunków współpracy samorządów z Wojewodą;

2) Związek informuje jst o kluczowych kwestiach związanych z udzielanym wsparciem (wysyła komunikaty/opinie/stanowiska instytucji i organów oraz apele, np. apel dotyczący samorządowego wsparcia Ukrainy;

3) Związek uczestniczy w posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w tym opiniowaniu projektu specustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także regularnie przekazuje najważniejsze informacje dot. omawianych problemów oraz przyjmowanych uzgodnień;

4) Związek zorganizował spotkanie wymiany doświadczeń w zakresie organizowania pomocy obywatelom Ukrainy pt. „Samorząd solidarny z Ukrainą - wymiana dobrych praktyk” więcej tutaj:

Inne działania Związku podjęte w ostatnim czasie:

1) posiedzenie Zarządu Związku (25.03) - więcej tutaj

 1. w trakcie posiedzenia została przyjęta uchwała ws. przyjęcia do Związku gminy Lubomia;
 2. Zarząd Związku przyjął stanowiska w sprawie:

stanowiska są dostępne tutaj.

Zarząd objął patronatem następujące wydarzenia:
 • IV Krajowy Kongres Forów Skarbników oraz VI Krajowy Kongres Sekretarzy, więcej tutaj
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pn. „Fotowoltaika dziś i jutro”, więcej tutaj

2) wizyta w biurze Związku p. Garriego Martina, byłego Mera Irpienia, członka Zarządu Kijowskiego Oddziału Regionalnego Związku Miast Ukrainy - w jej trakcie odbyła się długa rozmowa o aktualnej sytuacji w Ukrainie i działaniach samorządów lokalnych (w ślad za nią powstała rozmowa wideo, do której zobaczenia Państwa zachęcamy (link do niej poniżej).

Podczas długiej rozmowy Pan Garri opowiedział m.in. o tym, jak radzą sobie samorządy lokalne w Ukrainie w trakcie rosyjskiej inwazji, a także o wielu wyjątkowych osobach, które swoją bohaterską postawą pokazują każdego dnia, co znaczy obrona ojczyzny. Przekazał on również kilka ważnych przemyśleń dotyczących dalszego rozwoju konfliktowej sytuacji w Europie i sposobów przeciwdziałania aktualnym zagrożeniom. W końcowej części filmu znajdują się podziękowania dla wszystkich samorządów lokalnych w Polsce za udzieloną pomoc.

Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią, a także ze względu na wagę sprawy prosimy o szerokie upowszechnienie filmu, w tym przekazanie pracownikom urzędu czy wyświetlenie podczas sesji rady.

Informacja prasowa dostępna poniżej

3) W ramach projektu „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” zakończono ostatnie szkolenia dla uczestników projektu i rozpoczęto proces przekazywania sprzętu dla jednostek biorących udział w ww. projekcie, w ramach tzw. drobnych zakupów wspierających dostępność w samorządach.

Ponadto rekomendujemy zapoznanie się z raportem przygotowanym przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, który zawiera propozycje wskaźniki i wytyczne ich monitorowania mające na celu uwzględnienie problematyki adaptacji do zmian klimatu w procesie projektowania przepisów prawnych i oceny efektywności tych przepisów w zakresie dostosowania społeczeństwa, gospodarki oraz środowiska naturalnego do zmian klimatu - więcej tutaj.

Wybrane wydarzenia/przedsięwzięcia realizowane lub planowane w najbliższych tygodniach:

1)      webinarium dot. egzekucji administracyjnej obowiązków pieniężnych i niepieniężnych - termin: 1 kwietnia;

2)      posiedzenie Komisji Gospodarki Odpadami Komunalnymi - termin: 5 kwietnia;

3)      posiedzenie Komisji ds. Planowania Przestrzennego i Architektury - termin: 5 kwietnia;

4)      posiedzenie Komisji Ekologii - termin: 7 kwietnia;

5)      posiedzenie Komisji Geologii i Górnictwa - termin: 7 kwietnia;

6)      spotkanie „Benchmarking usług publicznych”, termin: 6-7 kwietnia, więcej tutaj.

7)      szkolenie online „Transformacja energetyczna w świetle nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych i ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków” - termin: 7 kwietnia, więcej tutaj.  

8)      posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. oświetlenia, funkcjonującego w ramach struktur Związku, termin: 14 kwietnia, więcej tutaj.

9)      szkolenie online „Ustawa o efektywności energetycznej, Prawo energetyczne oraz ustawa o odnawialnych źródłach energii - przegląd zmian i rozwiązań instytucjonalnych ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów komunalnych, termin: 21 kwietnia, więcej tutaj:  

10)   webinarium nt. oświetlenia budynków użyteczności publicznej, termin: 22 kwietnia - szczegóły w trakcie uzgodnień;

11)   pierwsze (po przerwie związanej z trwającą epidemią) stacjonarne posiedzenie Komisji ds. Ochrony Danych Osobowych; termin: 26 kwietna br.;

12)   cykl szkoleniowy pn. Przygotowanie specjalistów ds. bezpieczeństwa transformacji energetycznej jst/odporności elektroprosumenckiej jst - rozpoczęcie cyklu w kwietniu, więcej tutaj

13)   posiedzenie Zarządu Związku, termin: 29 kwietnia - szczegóły w trakcie uzgodnień;

14)   LIII sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbędzie się w dn. 7 czerwca 2022 r. w Lublińcu - szczegóły w trakcie uzgodnień;

Przypominamy o zbliżających się wydarzeniach, będących pod patronatem Związku:

 • IX Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚĆI w dn. 6-7 kwietnia 2022 r. w Lublinie (Lubelskie Centrum Konferencyjne) - formularz zgłoszeniowy dla członków ŚZGiP dostępny tutaj.
 • IX Kongres Zarządzania Administracją Samorządową w dn. 24-25 maja 2022 r. w Płocku (Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego) - formularz zgłoszeniowy dla członków ŚZGiP dostępny tutaj.
 • Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej - więcej tutaj.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych wydarzeń są na bieżąco publikowane w „Aktualnościach” w portalu informacyjnym: www.silesia.org.pl - informacje dotyczące posiedzeń Komisji dostępne w zakładce Komisje: https://www.silesia.org.pl/komisje-zwiazku,4 oraz wysyłane mailowo do jst członkowskich.

Opracowanie: biuro Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

do góry