przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej

Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

19 Lutego 2024

Poręba nie ma żadnych zobowiązań kredytowych ani zadłużenia.

Mamy dodatni stan konta Gminy – podkreśla z dumą burmistrz Ryszard Spyra.

Każdego roku nasza Gmina składa sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu. Tak stało się i teraz. – Po raz kolejny mogę informować o pozytywnej opinii RIO w tej sprawie – mówi burmistrz Poręby Ryszard Spyra. Wyjaśnia, że jest to wyraźny dowód na odpowiedni i odpowiedzialny sposób gospodarowania miastem i zarządzania finansami. – Dodatkowo chcę też podkreślić, że Poręba nie na żadnych zobowiązań kredytowych i dodatki stan konta.

Przypomnijmy, że dzięki ogromnej pracy zarówno burmistrza Ryszarda Spyry, jaki i m.in. pracowników Urzędu Miasta i przedstawicieli jednostek miejskich, już w 2017 roku nasza Gmina odzyskała płynność finansowej, po tym, jak w 2015 roku stanęła na skraju bankructwa. Od 2016 roku Gmina Poręba realizowała narzucony przez Regionalną Izbę Obrachunkową Program Postępowania Naprawczego. – Niezwykle trudny, wymagający zaciskania pasa dosłownie we wszystkich aspektach funkcjonowania miasta – zaznacza burmistrz Spyra i dodaje, że aktualnie Izba Obrachunkowa wskazuje Porębę, jako dobry przykład i wzór postępowania w takich sytuacjach.

Na uwagę zasługuje fakt, że już od 2017 roku Gmina Poręba nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych, w ciągu lat budżetowych 2017-2023 nie korzystała nawet z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Gminy, a stan konta naszego miasta pod koniec każdego roku obrachunkowego był dodatni.

- Zabezpieczone środki finansowe stanowiły wkład własny do inwestycji  gminnych oraz szeregu remontów i pozostałych wydatków bieżących, których celem była realizacja statutowych zadań Gminy Poręba jak np. nakłady na szkoły, przedszkole, MOPS czy też funkcjonowanie Instytucji kultury.

do góry