przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Powstaje drugie w naszym mieście „mieszkanie wspierane”

26 Września 2023

Do pięciu osób może zamieszkać w przechodzącym właśnie gruntowny remont mieszkaniu w budynku tzw. „hotelowca”. Będzie to drugie w Porębie mieszkanie wspierane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Prace remontowe pod adresem Chopina 3 trwają. Prowadzi je Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie. Mają szeroki zakres, bowiem lokal jest tworzony z połączenia dwóch malutkich mieszkań, a co za tym idzie, konieczne było m.in. wyburzanie ścian - mówi Mariusz Grabarczyk, prezes porębskiego MPWiK.

Po gruntownym remoncie (w ramach którego mieszkanie pozbawione zostanie także barier architektonicznych) w lokalu pojawią się także podstawowe urządzenia niezbędne do funkcjonowania tutaj rodziny z dziećmi. Co ważne, na stworzenie tzw. mieszkania wspieranego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gmina Poręba zyskała dofinansowanie w kwocie nieco ponad 378 tys zł. Całość prac wraz z zakupem wyposażenia oszacowano na ok. 488 tys zł.

Mieszkanie, które szykuje do samodzielności

Będzie to drugie w naszym mieście mieszkanie tego typu.

Takie lokale są formą pomocy, która przygotowuje osoby w nich przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia w miarę możliwości samodzielnego życia - mówi Katarzyna Wilk, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w Porębie. Ale nie tylko - dodaje pani kierownik. - To element zastępujący pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Pobyt w mieszkaniu chronionym ma odraczać zamieszkanie w domu pomocy społecznej. Jest formą deinstytucjonalizacji - wyjaśnia Katarzyna Wilk.

Co więcej, zgodnie z przepisami prawa, mieszkania wspierane oferują całodobowe usługi opiekuńcze, odpowiadające indywidualnym potrzebom mieszkańców. Przykład? Pomoc w przemieszczaniu się niezbędną osobom niepełnosprawnym, pomoc w nauce czy też codzienny obiad.

Zaznaczmy bowiem, że osoby, którym taki lokal przysługuje to m.in. mieszkańcy o różnym stopniu niesamodzielności, osoby z zaburzeniami psychicznymi czy też młodzież opuszczająca pieczę zastępczą. Naszym zadaniem jest im pomoc wejść w nowy etap życia, by mogli zacząć żyć już na własny rachunek - podkreślają przedstawiciele MOPS-u.

Podopieczny obchodzi 70. urodziny

Dobrym przykładem sprawnie działającego mieszkania wspieranego, jest inny lokal w „hotelowcu”, gdzie w czerwcu 2020 roku, ze środków własnych gminy, utworzono pierwsze takie mieszkanie w Porębie.

Wyposażone w dwa pokoje, kuchnię, łazienkę i przedpokój. Skierowaliśmy tam wówczas cztery osoby ze stopniem niepełnosprawności. Dzięki staraniom pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie, opiekuna mieszkania wspieranego, rehabilitanta oraz przydzielonych każdej z osób Asystentów Osób Niepełnosprawnych, trzy z nich usamodzielniły się i opuściły lokal - mówi Katarzyna Wilk.

Obecnie w mieszkaniu wspieranym przebywa Pan Józef, który 19 sierpnia tego roku obchodził  70. urodziny. Życzeniom nie było końca. Nie zapomnieliśmy o słodkiej niespodziance dla naszego podopiecznego - dodaje kierownik porębskiego MOPS-u.

do góry