przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP

Porębskie przedszkole tworzy dodatkową grupę 

23 Grudnia 2020

Nowa grupa wychowania przedszkolnego liczyć będzie 25 małych podopiecznych i ruszy najprawdopodobniej po zimowych feriach. Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie otrzymało na ten cel dofinansowanie z Unii Europejskiej. 

Ponad 403 tysiące złotych na projekt pod nazwą: „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie” otrzymało Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie im. Misia Uszatka. Oznacza to, że już wkrótce w placówce uruchomiona zostanie nowa, licząca 25 przedszkolaków, grupa.

Nowa grupa, nowa sala, nowy sprzęt

Starania nad utworzeniem takiej grupy porębskie przedszkole podjęło wiele miesięcy wcześniej. Pisemne deklaracje (w ramach rekrutacji do nowej grupy) rodzice składali już w sierpniu.

Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego to jednak nie wszystko. Projekt, który uzyskał dofinansowanie, zakłada również m.in. wyremontowanie i adaptacja sali dla nowej grupy przedszkolaków oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych na potrzeby nowego oddziału.

Nauczycielki będą się doskonalić

Całe przedsięwzięcie, które zrealizuje placówka, związane jest także z doskonaleniem umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycielek pracujących z dziećmi. Podjęte działania przełożą się na wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Porębie, zwiększą szanse edukacyjne dzieci, a także wpłyną na poprawę jakości wychowania przedszkolnego.

Przedsięwzięcie oszacowano na prawie 475 tys zł, z czego unijna pula wyniosła ponad 403,5 tys zł. 

Projekt jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Logo ZIT

do góry