przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Ponad 80 ton stali. Budowa oczyszczalni idzie pełną parą

26 Kwietnia 2022

- Budowa idzie na całego - mówi z dumą Mariusz Grabarczyk, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Porębie. Dodaje, że obecnie inwestycja - rozbudowa i modernizacja porębskiej oczyszczalni ścieków - jest na etapie budowy komory reaktora. Rozpoczęły się również prace przy fundamentach budynku technicznego. - Do tej pory zużyto już ponad 80 ton stali zbrojeniowej oraz prawie 400 m3 betonu - podsumowuje prezes Grabarczyk. 

Serce z membrany

Na miejsce budowy przyjechało także „serce” nowej oczyszczalni czyli moduły membranowe.   Istniejąca oczyszczalnia przebudowana zostanie bowiem w technologii MBR (ang. Membrane Biological Reactor), czyli najlepszej możliwej technologii oczyszczania ścieków. Dzięki temu istnieć będzie możliwość ponownego wykorzystania ścieku oczyszczonego (po dezynfekcji lampą UV) do celów takich jak utrzymanie czystości czy nawadnianie, co prowadzi do oszczędności cennych zasobów wodnych.

Najdroższa w historii miasta

Przypomnijmy, pierwsza łopata na budowie nowej oczyszczalni ścieków w Porębie wbita została na początku grudnia ubiegłego roku. Inwestycja opiewa na ponad 9 milionów złotych, co czyni ją jedną z najdroższych i najważniejszych w historii Poręby. - Aktualnie wszystkie prace budowlane idą zgodnie z przyjętym harmonogramem - podkreśla prezes porębskiego MPWiK. Dodaje, że zgodnie z umową obiekt ma być gotowy do 31 sierpnia 2022 roku.

Całkowita wartość tej inwestycji wynosi 9 134 545,28 zł. Warto podkreślić, że porębski MPWiK zdobyła na nią dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w kwocie nieco ponad 6,3 mln zł, oraz dofinansowanie z budżetu państwa z Kontraktu Terytorialnego, które wynosi niemal 743 tys zł.

Zadanie będzie wykonywane w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT i Konkursu nr RPSL.05.01.01-IŻ.01-24-329/19.

do góry