przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Ozonator w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II

26 Listopada 2020

Z inicjatywy Dyrektora Szkoły oraz dzięki przychylności osób, którzy rozumieją jak ważna jest bieżąca dezynfekcja szkoły został zakupiony ozonator na potrzeby placówki, który już od września dba o bezpieczeństwo wszystkich dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniów i pracowników szkoły. Dzięki temu urządzeniu wszyscy mogą czuć się bezpiecznie. Dzieci mogą bawić się wszystkimi zabawkami na bieżąco bez konieczności oddawania ich na kwarantannę. 

Dyrektor Szkoły jeszcze raz składa serdeczne podziękowania dla:

  1. Radnych z klubu „Jedność i przyszłość”, a w szczególności dla Pana Tomasza Turka, ponieważ to z jego inicjatywy Radni zerali środki finansowe na zakup ozonatora.
  2. Stowarzyszeniu „Dwójka z Górki”, a w szczególności Pani Katarzynie Jańczak, która wraz z całym stowarzyszeniem zawsze chętnie wspomaga wszelkie inicjatywy służące dobru szkoły i jej uczniów.
  3. Organowi prowadzącemu, który w zawsze służy pomocą i środkami finansowymi działając dla dobra całej społeczności szkolnej. 
do góry