przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

22 Marca 2022

O G Ł O S Z E N I E

      Informujemy, że Gmina Poręba zamierza ubiegać się w 2022 roku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW w Katowicach) do realizacji zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

     Zadania w ramach powyższego programu będą realizowane w okresie dwuletnim tj. w 2022 r.  i  2023 roku, w dwóch etapach:

- I etap - zadania realizowane w 2022 roku - termin zakończenia do 16 września 2022 roku,

- II etap - zadania realizowane w 2023 roku - termin zakończenia do 18 września 2023 roku.

Przez zakończenie należy rozumieć dzień przekazania odpadów azbestowych na uprawnione składowisko, potwierdzony kartą przekazania odpadów.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem w 2022 roku proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miasta Poręba ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba - Referat Ochrony Środowiska (pok. nr 3) w godzinach pracy Urzędu w celu wypełnienia wniosku dotyczącego dofinansowania w zakresie usuwania materiałów zawierających azbest.     

Osoby zainteresowane dofinansowaniem w 2023 roku proszone są o  zgłoszenie się do Urzędu Miasta Poręba ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba - Referat Ochrony Środowiska (pok. nr 3) w godzinach pracy Urzędu w celu wypełnienia deklaracji dotyczącej dofinansowania realizacji zadań związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest, a następnie złożenie wniosku w 2023 roku (w terminie ogłoszenia naboru wniosków na rok 2023).

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości położonych na terenie miasta Poręba, na których znajdują się budynki mieszkalne lub gospodarcze, pokryte materiałami zawierającymi azbest.          

Zarówno wnioski, jak i deklaracje należy składać w Urzędzie Miasta Poręba  do  dnia  15 kwietnia 2022 roku.

   Druk wniosku oraz druk deklaracji są dostępne na stronie internetowej www.umporeba.pl w zakładce Ochrona Środowiska. Druki w formie papierowej  dostępne są w Urzędzie Miasta Poręba - Referat Ochrony Środowiska (pok. nr 3).

    Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego dofinansowania można uzyskać również telefonicznie pod nr telefonu 32 67 71 867 (osoba do kontaktu: Renata Otręba).

do góry