przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Obchodzicie 50 rocznicę ślubu? Zgłoście się do Urzędu  Stanu Cywilnego w Porębie.

17 Stycznia 2024

Dostojni Jubilaci, obchodzący w najbliższym czasie 50-lecie pożycia małżeńskiego, pragnę poinformować, że z okazji Waszego pięknego Jubileuszu możecie zostać odznaczeni Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Pary małżeńskie, które obchodziły  jubileusz złotych godów, w poprzednich latach, ale dotąd nie zostały odznaczone medalami mogą również otrzymać takie odznaczenia.

W myśl ustawy dotyczącej przetwarzania danych osobowych Urząd Stanu Cywilnego nie ma uprawnień do skierowania do Państwa pisemnego pytania o zgodę na wystąpienie do Prezydenta RP z wnioskiem o nadanie medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, dlatego jubilaci, którzy nie zgłoszą się osobiście, nie zostaną ujęci w zbiorowym wniosku przekazywanym za pośrednictwem Wojewody Śląskiego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Dlatego też zwracam się do Państwa, którzy zawierali związki małżeńskie w 1974 roku, z prośbą o zgłaszanie się do Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Porębie i wystąpienie z wnioskiem o nadanie  odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie.

Przyznany Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. 

Procedura nadania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest dość złożona i czasochłonna, dlatego wniosek warto złożyć z dużym wyprzedzeniem. Zgodnie z obowiązującą ustawą o orderach i odznaczeniach, na wniosek osób obchodzących Jubileusz, Wojewoda właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania, występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie takiego odznaczenia. Przed przesłaniem wniosku do Kancelarii Prezydenta RP dane Wnioskodawców muszą zostać dokładnie sprawdzone, aby spełniały wymagania formalne, związane z przyznaniem Medalu. Po podpisaniu postanowienia o nadaniu Państwu odznaczenia przez Prezydenta RP, zostaną Państwo listownie powiadomieni bezpośrednio przez kancelarię Prezydenta RP. Medale oraz legitymacje przesyłane są do tut. Urzędu za pośrednictwem Wojewody Śląskiego i wówczas będę mógł zaprosić Państwa na uroczystość ich wręczenia. Uroczystość organizowana jest raz w roku, zwykle w IV kwartale.

Możliwość spotkania z Państwem w tak uroczystych okolicznościach będzie dla mnie dużą przyjemnością.  Dlatego też, jeśli w 2024 roku obchodzą Państwo Złote Gody i chcieliby otrzymać Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, to bardzo proszę już teraz poczynić stosowne starania o jego otrzymanie, w czym pomocą będą Państwu służyli pracownicy naszego Urzędu Miasta.

Aby zainicjować procedurę nadania Medali za Długoletnie Pożycie  Małżeńskie, należy złożyć zgłoszenie w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Porębie, w terminie do 15 marca 2024 r.

W tym celu proszę kontaktować się z pracownikami Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta , bądź telefonicznie pod nr tel. 32 67 71 426, 32 67 71 355 wew 121.

Korzystając z okazji już teraz składam wszystkim  jubilatom serdeczne życzenia kolejnych wspólnych lat przeżytych w zdrowiu i harmonii, a także radości i satysfakcji z przeżycia wspólnie 50 lat zgodnie ze złożonym sobie przyrzeczeniem.

do góry