przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej

Nowa oczyszczalnia ma już pozwolenie na użytkowanie

19 Stycznia 2023
Najdroższa inwestycja w historii Poręby czeka na odbiór końcowy. Nową oczyszczalnię ścieków wartą ponad 9 milionów złotych udało się zbudować w ciągu roku.

- Mamy być z czego dumni - mówi wprost burmistrz Poręby Ryszard Spyra. - To jedna z największych i najbardziej nowoczesnych inwestycji nie tylko w naszym mieście, ale też w powiecie - dodaje.

Technologia z najwyższej półki

Nowa oczyszczalnia ścieków w Porębie robi wrażenie. Biały budynek z ciemnoszarym dachem wciąż pachnie nowością. Największe wrażenie robi jednak to, co kryje się w środku. - Istniejąca oczyszczalnia przebudowana została w technologii MBR (ang. Membrane Biological Reactor), czyli najlepszej możliwej technologii oczyszczania ścieków. Dzięki temu mamy możliwość ponownego wykorzystania ścieku oczyszczonego, po dezynfekcji lampą UV, do celów takich jak utrzymanie czystości czy nawadnianie, co prowadzi do oszczędności cennych zasobów wodnych - podkreślają przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Po odbiorze końcowym, oczyszczalnia zacznie działać

Oczyszczalnia niebawem zacznie działać pełną parą. Do niedawna trwały próby rozruchowe poszczególnych urządzeń, w tym modułów membranowych, które są „sercem” nowej oczyszczalni ścieków w Porębie. - Mamy już pozwolenie na użytkowanie, niebawem nastąpi odbiór końcowy inwestycji, a później - zacznie ona już pełnić swoją rolę  - mówi Mariusz Grabarczyk, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Porębie. Dodaje, że tym, co szczególnie wyróżnia porębską oczyszczalnię ścieków jest też fakt, że jako jedna z nielicznych, dostosowana została do przyjmowania osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Odbiór końcowy inwestycji przewidziany jest na koniec stycznia.

Całkowita wartość tej inwestycji wynosi 9 134 545,28 zł. Warto podkreślić, że porębski MPWiK zdobył na nią dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w kwocie nieco ponad 6,3 mln zł, oraz dofinansowanie z budżetu państwa z Kontraktu Terytorialnego, które wynosi niemal 743 tys zł.

Zadanie będzie wykonywane w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT i Konkursu nr RPSL.05.01.01-IŻ.01-24-329/19.

 

do góry