przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP

Informacja na temat badania koniunktury w gospodarstwach rolnych (AK-R)

23 Stycznia 2023

Na prośbę Urzędu Statystycznego w Katowicach informujemy, że w dniach od 13 do 31 stycznia br. na terenie województwa zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy. Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności. 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf Ankiet koniunkturalna w gospodarstwie rolnym / 1.35MB
ilość pobrań: 56
Ankiet koniunkturalna w gospodarstwie rolnym 1.35MB zobacz

do góry