przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Duży sukces! Poręba zdobyła ponad 7,5 mln zł

11 Października 2023

To już pewne! Ulice Roździeńskiego, Wiejska i Wojska Polskiego doczekają się kanalizacji. Dzięki staraniom Urzędu Miasta Poręba, gmina zdobyła ogromne dofinansowanie na tę inwestycję.

Są już wyniki 8 edycji programu rządowego Polskiego Ładu - informują przedstawiciele Referatu Środków Pomocowych i Rozwoju w Urzędzie Miasta Poręba.

Dostaliśmy dofinansowanie z obszaru „Infrastruktura drogowa Infrastruktura wodno-kanalizacyjna” na projekt pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Roździeńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie” - dodaje z dumą referta.

To bez wątpienia duży sukces. Poręba zdobyła bowiem dokładnie 7 505 000 zł na przeprowadzenie tej inwestycji. Zaznaczmy, że całe zadanie oszacowano na ok. 7,9 mln zł. Środki z zewnątrz, jakie otrzyma Poręba stanowią zatem aż 95 proc. kosztów całego przedsięwzięcia.

Budżet gminy nie pozwolił na kompleksowy remont

Przypomnimy; w zeszłym roku - ze względu na opłakany stan nawierzchni - miasto przeprowadziło gruntowny remont ulicy Roździeńskiego. W trakcie robót odkryto jednak starą kanalizację deszczową. - Była w bardzo złym stanie technicznym. Była niedrożna i z licznymi zapadnięciami kanału betonowego, musieliśmy ją wymienić  - mówi inspektor budowlany Barbara Czernik.

Dodaje, że miasto w planie miało również budowę kanalizacji sanitarnej oraz ścieżki rowerowej.

Chcieliśmy przeprowadzić tutaj duży, kompleksowy remont. Niestety dwukrotnie nie udało się uzyskać dofinansowania na tak szeroko zakrojony zakres prac. W efekcie mogliśmy pozwolić sobie na wymianę deszczówki, nawierzchni drogowej i budowę chodnika w ramach własnych środków finansowych - tłumaczy Barbara Czernik.

Wygrany wniosek

Teraz plany inwestycyjne miasta będą mogły dojść do skutku. Dodajmy, że wniosek o rządowe dofinansowanie do projektu skanalizowania ulic Roździeńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego został złożony 2 sierpnia tego roku, razem z dwoma innymi wnioskami. Jeden z nich dotyczył budowy kolejnego odcinka drogi i kolejnych etapów budowy kanalizacji „Na Stoku”. Drugi zaś - planu przebudowy istniejących niecek basenowych na terenie strefy rekreacyjnej przy ul. Zakładowej w Porębie.

Cieszymy się, że jeden z naszych wniosków otrzymał dofinansowanie w ogromnej kwocie. To kolejny dowód na rzetelną pracę całego urzędu, a przede wszystkim Referatu Środków Pomocowych i Rozwoju, który zgodnie ze swoją nazwą, na bieżąco i systematycznie poszukuje i śledzi wszelkiego rodzaju możliwości dotyczących takich właśnie źródeł finansowania - mówi burmistrz Poręby Ryszard Spyra.

do góry