przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium

26 Czerwca 2023

Radni z Poręby w poniedziałek 26 czerwca, udzielili absolutorium burmistrzowi Poręby Ryszardowi Spyrze. Udzielenie poparcia burmistrzowi jest niewątpliwie wyrazem docenienia wszelkich działań podejmowanych przez władze miasta w ubiegłym roku.

Jedenaście głosów za, trzy przeciw i jeden radny, który wstrzymał się od głosu. Tak wyglądało głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok, udzielające burmistrzowi naszego miasta - Ryszardowi Spyrze - absolutorium.

Czym jest absolutorium? To akceptacja wykonania budżetu miasta. Radni udzielają absolutorium na podstawie przekazanego im przez burmistrza sprawozdania finansowego. Co ważne; jednocześnie sprawozdanie finansowe przedkładane jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, która na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu wydaje opinię na ten temat.

Trzeba zaznaczyć, że zanim doszło do udzielenia absolutorium, radni w formie uchwały udzieli burmistrzowi wotum zaufania.

wotum zaufania

Udzielenie poparcia burmistrzowi jest niewątpliwie wyrazem docenienia wszelkich działań podejmowanych przez władze miasta w ubiegłym roku.

do góry