przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej

Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium

29 Czerwca 2021

Radni z Poręby w poniedziałek udzielili absolutorium burmistrzowi Poręby Ryszardowi Spyrze. Wcześniej podjęli uchwałę o udzieleniu włodarzowi naszego miasta wotum zaufania.

Dwanaście głosów za, trzy osoby wstrzymujące się od głosu. W poniedziałek 28 czerwca, podczas sesji Rady Miasta Poręba, radni udzielili absolutorium burmistrzowi naszego miasta Ryszardowi Spyrze.

wotum

Czym jest absolutorium? To akt kontroli rady gminy wobec organu wykonawczego. Radni udzielają absolutorium na podstawie przekazanego im przez burmistrza sprawozdania finansowego i raportu o stanie miasta. Zgodnie z przepisami, roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy burmistrz jest zobowiązany przedstawić radzie w terminie do 31 marca następnego roku.

Trzeba zaznaczyć, że zanim doszło do udzielenia absolutorium, radni w formie uchwały udzieli burmistrzowi wotum zaufania. W tym przypadku za uchwałą opowiedziało się dwunastu radnych, przeciw było trzech.

Udzielenie poparcia burmistrzowi jest niewątpliwie wyrazem docenienia wszelkich działań podejmowanych przez władze miasta w ubiegłym roku.

 wotum2

 

 

 

do góry