przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Czyste Powietrze

Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium

25 Czerwca 2024

Wotum zaufania dla burmistrza Ryszarda Spyry, przyjęcie uchwały związanej z wykonaniem budżetu Miasta Poręba za 2023 rok, a także udzielenie burmistrzowi absolutorium. W poniedziałek 24 czerwca radni głosowali nad trzema priorytetowymi dla gminy sprawami.

 

Udzielenie poparcia burmistrzowi jest niewątpliwie wyrazem docenienia wszelkich działań podejmowanych przez władze miasta w ubiegłym roku.

To poparcie radni wyrazili w drodze głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Poręba za 2023 rok.

Dwanaście głosów za, zero głosów przeciw i trzy głosy wstrzymujące. Tak wyglądał przebieg głosowania w tej sprawie.

Radni w poniedziałek 24 czerwca, również w drodze głosowania, udzieli burmistrzowi naszego miasta - Ryszardowi Spyrze – absolutorium.

Przypomnijmy, czym jest absolutorium? To akceptacja wykonania budżetu miasta. Radni udzielają absolutorium na podstawie przekazanego im przez burmistrza sprawozdania finansowego.

Co ważne; jednocześnie sprawozdanie finansowe przedkładane jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, która na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu wydaje opinię na ten temat.

Trzeba zaznaczyć, że zanim doszło do udzielenia absolutorium, radni w formie uchwały udzieli burmistrzowi wotum zaufania. W obu przypadkach - zarówno przy wotum zaufania, jak i absolutorium, głosowanie wyglądało następująco: 12 głosów za, 2 przeciwko i jeden wsztrzymujący. 

 absolutorium dla burmistrza

do góry