przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej

14 dni na złożenie nowej deklaracji dotyczącej śmieci

8 Marca 2023

Urząd Miasta w Porębie przypomina, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy dokonać zmiany deklaracji o wysokości tejże opłaty.

To obowiązek właściciela nieruchomości. - Zmiany deklaracji należy dokonać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana - przypomina Renata Otręba, kierownik w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Porębie. Dodaje, że jedynym przypadkiem, kiedy czas złożenia zmiany deklaracji jest inny, jest śmierć osoby zamieszkującej na nieruchomości. - Wówczas  zmiany deklaracji należy dokonać w terminie do 6 miesięcy od daty zgonu - zaznacza kierownik.

Kiedy nowa deklaracja za śmieci?

Zmiany danych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właściciel nieruchomości musi dokonać w szczególności w przypadku: sprzedaży nieruchomości, zmiany właściciela nieruchomości, zwiększenia liczby osób zamieszkujących na nieruchomości (np. narodziny, przeprowadzka itp.), zmniejszenia liczby osób zamieszkujących na nieruchomości, czy też skorzystania (lub rezygnacji) z ulgi za kompostowanie odpadów biodegradowalnych.

Do 14 dni od zamieszkania

Należy również przypomnieć, że pierwszą deklarację dotyczącą opłaty za śmieci właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (dotyczy to np. nowo wybudowanego budynku lub nabycia nieruchomości).  - W  przeciwnym przypadku właściciel liczyć musi się z urzędowymi wezwaniami - zaznaczają urzędnicy.

Druk deklaracji odebrać można  w Urzędzie Miasta Poręba lub pobrać ze strony internetowej miasta: www.umporeba.pl (zakładka Ochrona Środowiska →Dokumenty do pobrania→ Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości szczegółowych wyjaśnień udzieli Referat Ochrony Środowiska nr tel. 32 67 71 867

do góry