przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej

Zwiększenie kwoty partycypacji w kosztach  instalacji kolektorów słonecznych

21 Stycznia 2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na konieczność zawarcie Aneksu z Wykonawcą - firmą Solartime Sp. z o.o., realizującym instalację kolektorów słonecznych,  zwiększającego wynagrodzenie umowne, zaistniała konieczność podpisania z Państwem Aneksu do Umowy organizacyjno - finansowej zwiększającego kwotę Państwa partycypacji w kosztach realizacji Projektu. 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z zapisami  Umowy organizacyjno - finansowej zawartymi w §5,  pkt 2:  „Mieszkaniec zobowiązuje się do partycypacji w kosztach realizacji Projektu, w wysokości obejmującej co najmniej:

1) 17 % kosztów kwalifikowanych netto Instalacji OZE oraz
2) podatku VAT liczonego według obowiązującej stawki od całkowitych kosztów netto wykonania Instalacji OZE.zwanej dalej ‘wkładem własnym’.

Umowa organizacyjno - finansowa w §8, pkt 1 nakłada na mieszkańca obowiązek wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty wkładu własnego: „Mieszkaniec wyraża zgodę na dokonanie wszelkich zmian niniejszej umowy, których wprowadzenie konieczne będzie ze względu na zmiany warunków i założeń wynikających z wymogów uczestnictwa w Programie, w tym w szczególności umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Gminą/Liderem a Instytucją Zarządzającą.”

Konieczność zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy wynika z faktu wysokiego wzrostu cen materiałów i usług na rynkach światowych czego nie mógł przewidzieć w momencie podpisywania Umowy zarówno wykonawca jak również Gmina.
Z uwagi na powyższe uprzejmie informuję, że w najbliższym czasie zostaną Państwo zaproszeni do podpisania Aneksu do Umowy organizacyjno - finansowej zwiększającej kwotę wkładu finansowego mieszkańca w przedmiotowym projekcie.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
docx informacja dla Mieszkańców - instalacje solarne / 70.56KB
ilość pobrań: 144
informacja dla Mieszkańców - instalacje solarne 70.56KB -

do góry