przejdź do treści
  • facebook
  • język migowy
  • BIP
  • Flaga Unii Europejskiej

W Porębie powstaje Klub Senior+

9 Listopada 2022

Informujemy, że Gmina Poręba bierze udział w programie wieloletnim “Senior+” na lata 2021-2025 / moduł I / edycja 2022.

Gminie udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 200.000,00 zł.

Celem programu jest jednorazowe wsparcie na utworzenie w ramach modułu I (przebudowę lub remont obiektów lub ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia. Celem strategicznym programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia “Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów “Senior+” i Klubów “Senior+”.

Efektem udziału w programie będzie rozbudowa infrastruktury przyjaznej osobom w starszym wieku oraz poszerzenie oferty miasta Poręba o nową placówkę dziennego pobytu dla seniorów. Wyremontowanie i wyposażenie lokalu z dotacji, pozwoli na organizowanie wsparcia dla osób w wieku 60+ w sposób trwały i ciągły, co przyczyni się do poprawy jakości życia osób starszych oraz zwiększenie aktywnego uczestnictwa tych osób w życiu społecznym. Dzięki programowi powstanie miejsce spotkań dla seniorów, aktywizacji, edukacji, samopomocy, rekreacji, rehabilitacji, a także integracji społecznej i międzypokoleniowej.

Kryteria uczestnictwa - osoby w wieku 60+ nieaktywne zawodowo z gminy Poręba.

Adres:  Klub Senior+ , 42-480 Poręba, ul. Mickiewicza 2.senor+ tablica

do góry